Jana ZITNANSKA
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: archív JŽ.

Jana Žitňanská: Lepšie možnosti nájsť si prácu v zahraničí – portál EURES prejde zmenami

“Vždy sa snažím, aby si občania mohli nájsť prácu predovšetkým u nás doma, na Slovensku. Veľa ľudí ale túži po pracovnej skúsenosti v zahraničí a EURES je služba ktorá im v tom môže výrazne pomôcť”, reaguje na rokovania o konečnej podobe nového nariadenia o tzv. sieti EURES slovenská europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA).

Sieť služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšej integrácii trhov práce, skrátene známej ako EURES poznajú občania EÚ predovšetkým ako webový portál, ktorý ponúka možnosti vyhľadávania voľných pracovných miest v zahraničí a poskytuje stručné informácie o pracovných podmienkach v rôznych krajinách EÚ. V týchto dňoch sa v Bruseli rokuje o jeho novej podobe. Schválenie sa očákava na aktuálnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) tento štvrtok. Po prijatí zmien dostane EURES lepšiu inštitucionálnu oporu, rozšíri sa ponuka pracovných príležitostí a sprostredkovávať prácu budú môcť po splnení podmienok rôzni poskytovatelia, nielen úrady práce ako je tomu v súčasnosti.

Na príprave nového, pozmeneného EURESu pracovali poslanci EP niekoľko mesiacov. Členkou úzkeho vyjednávacieho tímu bola aj slovenská poslankyňa Jana Žitňanská (NOVA). “Pri rokovaniach pre mňa boli prioritné dve veci: aby sa dosiahla vyvážená dohoda pri zverejňovaní pracovných miest zamestnávateľmi a aby sa pri voľnom pohybe pracovnej sily nezabúdalo na ľudí so zdravotným postihnutím a zásadu nediskriminácie.” Znenie nariadenia tak zabezpečuje, že niektoré pracovné miesta môžu ostať nezverejnené. Týka sa to napríklad dotovaných miest, stáží, alebo pozícií, pre ktoré má zamestnávateľ dôvody pozície nezverejniť.

Viac..  Nezamestnanosť v EÚ v decembri medzimesačne stagnovala a zostala vo výške 6,1 %

“Mnohí si tiež povedia, že mobilita pracovnej sily sa týka najmä mladých a zdravých. Ja ale verím že možnosti uplatnenia porastú aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Pri každom návrhu na ktorom v EP pracujem sa preto snažím, aby vytváral priestor aj im. Práve preto budú informácie, ktoré bude poskytovať EURES, v podobe ktorá dostupne a užívateľsky zrozumiteľne umožňuje prístup osobám so zdravotným postihnutím.”

Tieto informácie sa poskytujú nielen o pracovných miestach, ale aj o pracovnoprávnych podmienkach, ako napríklad nárokoch na dôchodok, sociálnom poistení alebo zdravotnom poistení v krajine alebo v mieste zamestnania.

EURES už nebude po novom ponúkať len pracovné miesta, ale rozšíri sa aj o ponuku učňovskej prípravy a stáží, posilnia sa cezhraničné partnerstvá a ponuka práce v navzájom susediacich členských štátoch a do poskytovania služieb pre občanov sa budú môcť zapojiť nielen úrady práce, ale napríklad aj mimovládne organizácie alebo súkromní poskytovatelia služieb zamestnanosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nezamestnanost

Nezamestnanosť v EÚ v decembri medzimesačne stagnovala a zostala vo výške 6,1 %

Miera nezamestnanosti v eurozóne v decembri podľa sezónne upravených údajov sa v porovnaní s novembrom …

Consent choices