Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: archív JŽ.

Jana Žitňanská: Bezbariérové výrobky a služby – aj o ne sa bude môcť pričiniť slovenské predsedníctvo

V stredu doobeda bude plénum Európskeho parlamentu patriť premiérovi Slovenskej republiky Róbertovi Ficovi, ktorý príde do Štrasburgu predstaviť program slovenského predsedníctva schválený vládou SR 30. júna 2016.

„Aj keď zrak celej Európy sa v týchto dňoch upiera na britské ostrovy, život ide ďalej, a my musíme pracovať na zlepšovaní životných podmienok občanov EÚ. V tejto súvislosti oceňujem, že slovenské predsedníctvo si za jednu zo svojich priorít zvolilo rokovania o Európskom akte o prístupnosti. Ide o typ legislatívy, ktorá je skutočne potrebná a užitočná,“ hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA).

Európsky akt o prístupnosti zabezpečí, že isté typy digitálnych tovarov a služieb budú musieť byť prístupné aj pre osoby s rôznymi druhmi znevýhodnenia. Nevidiaci a slabozrakí budú môcť lepšie využívať mobilné telefóny a nakupovanie cez internet, pre nepočujúcich a ľudí s poruchami sluchu by sa mal zase zlepšiť prístup k informačným a poplašným hláseniam. Zjednotenie pravidiel bude výhodné aj pre podnikateľov. Uľahčí im poskytovanie tovarov a služieb aj v iných štátoch EÚ, čím získajú prístup k novým zákazníkom.

Jana Žitňanská (NOVA) však upozorňuje, že slovenskí diplomati nebudú mať jednoduchú úlohu.

„Už teraz sa ozývajú protichodné hlasy: niektoré členské štáty chcú viac právnej istoty pre spotrebiteľov, iní zase viac flexibility pre firmy, niektoré chcú menej, ďalšie zasa žiadajú viac výnimiek. Verím však, že ak budeme po odbornej stránke dobre pripravení a budeme mať úprimnú snahu vyrokovať v Rade kompromis, môžeme v tejto téme počas slovenského predsedníctva zaznamenať posun vpred.“

Význam Európskeho aktu o prístupnosti je zdôraznený aj v Správe nepočujúcej belgickej europoslankyne Helgy Stevens o vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, o ktorej sa tento týždeň bude hlasovať v Európskom parlamente.

Viac..  L. Ď. Nicholsonová vyzvala európske inštitúcie, aby konali v prípade ekologickej záťaže v bratislavskej Vrakuni

„V mojej správe na viacerých miestach zdôrazňujem, že inštitúcie Európskej únie musia byť v prístupnosti svojich webových stránok, podujatí, budov, ale aj pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím príkladom,“ hovorí poslankyňa Stevens.

To isté si myslí Jana Žitňanská (NOVA) o slovenských orgánoch verejnej správy. Jej zistenia o stále vysokej neprístupnosti volebných miestností počas volieb do NR SR, linke tiesňového volania 112, ktorú nepočujúci nemôžu naplno využívať, alebo o zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím v ústredných orgánoch štátnej správy však zatiaľ svedčia skôr o opaku.

„Bolo by skvelé, keby sme v týchto veciach boli iniciatívni a dali ich do súladu s našimi ľudsko-právnymi záväzkami sami od seba. Súčasná situácia však ukazuje, že bez impulzu z Bruselu sa postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v slovenskej spoločnosti zlepšuje iba veľmi pomaly. Som preto vďačná, že Európska komisia zverejnila Európsky akt o prístupnosti a dúfam, že naše predsedníctvo sa zaslúži o to, aby bol prijatý čo najskôr a v čo najkvalitnejšej podobe“ dodáva europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) na záver.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices