Figel
Ján Figeľ. Foto: Archív JF.

Ján Figeľ: Jubileum Novembra ’89 je pozvaním k zrelosti našej slobody

17. november 1989, ktorý znamenal zlom v našich novodobých dejinách, si zaslúži našu úctu a aktívnu pamäť. Sloboda je vzácna a dôležitá. Je základom dôstojnosti ľudskej osoby i predpokladom jej dôstojného života.

Komunizmus bol totalitný  –  odopieral slobodu pre všetkých v mene spravodlivejšej spoločnosti pre všetkých. Po rokoch červeného teroru prišli reformné nádeje, potlačené vojenskou inváziou Varšavského paktu a okupáciou, normalizácia a vyprázdnený reálny socializmus s volaním po otvorenosti a prestavbe. Relatívne pokojný pád komunizmu v celej Európe priniesol nádej pre život nielen v slobode, ale aj v spravodlivosti. Pamätajme na mučeníkov slobody v československých žalároch, na ľudí zlikvidovaných Štátnou bezpečnosťou, obete násilnej kolektivizácie, na prenasledovaných pre politické a náboženské presvedčenie.

Na Slovensku sa dvíhala vlna protikomunistického odporu už v 80-tych rokoch. Jej hviezdnym momentom bola Sviečková manifestácia v marci 1988. Stali sme sa aktívnou súčasťou európskeho zápasu o slobodu. Aké povzbudenie  v nás vyvolával pád režimov v okolí a u nás, oslobodenie Bratislavskej päťky, otvorenie hraníc, zakladanie Kresťanskodemokratických klubov a vstup kresťanov do verejného života a návrat do Európy! Bez získania slobody by nebolo ani slovenskej zvrchovanosti, ale ani slovenskej hviezdičky na spoločnej európskej vlajke!

Kým sloboda a demokracia sú pre starších vzácnosťou, pre mladých sa stali európskou samozrejmosťou. Ak dnes vnímame veľkú mieru sklamania či odmietania Novembra ’89, má to dve hlavné príčiny. Jednou z nich je nostalgia za systémom, ktorý na báze materialistickej ideológie a triedneho boja “zobral všetko a rozhodoval o všetkom”. Je to volanie po poriadku a po vodcovi, aj za cenu oslabovania slobody a demokracie. Druhou, hlbšou príčinou je sklamanie z deficitov, ktoré sprevádzajú vývoj Slovenska. Politika je do veľkej miery skorumpovaná, zdravotníctvo je choré, školstvo v úpadku, rastú regionálne rozdiely, chýba moderná infraštruktúra, ale aj miliardy eur na jej dynamickú výstavbu. Eurofondy často sprevádza zneužívanie, ba rozkrádanie. Mafia a zločin prerástli do slovenského súdnictva, prokuratúry a polície. Ťažko sa dovolať pravdy a domôcť práva…

Viac..  V. BILČÍK: Verejnosť nespochybňuje doterajšie výsledky vyšetrovania korupčných káuz

To všetko sa dá zmeniť, aj keď to bude náročný zápas. Niet pravej slobody bez účinnej spravodlivosti. A nebude ani jednej z nich bez statočnosti a bez odvahy. Pamätáme si na opakované povzbudenia k odvahe od veľkej osobnosti – sv. Jána Pavla II.? Odvaha a statočnosť ľudí sú základom zodpovednej demokracie, silného národa i zdravej občianskej spoločnosti. Kým výzva je adresovaná všetkým, odpoveď je vždy osobná.

Jubileum Novembra ’89 je obdobím a dôvodom pre zrelosť našej slobody – pre zrelosť osobnú i spoločnú. Je časom pozvania k novému odhodlaniu, k ďalším zápasom pri obnove dôvery v našu demokratickú spôsobilosť, vo vlastný štát a v samých seba. Musíme rázne odmietať oligarchizáciu politiky a manipuláciu verejnej mienky, bulvarizáciu médií, spoločenskú ľahostajnosť. Treba ísť k voľbám a usilovať o pozitívne zmeny zamerané na zodpovedné, rozumné riešenia, na účinnú spravodlivosť a spoločné dobro. Prehry nás nesmú znechutiť, práve naopak. Prehry sú dôvodom na hľadanie novej jednoty a na silnejšie tvorivé úsilie o Slovensko ako spravodlivý štát, solidárnu spoločnosť a rozvinutú krajinu v zjednotenej Európe. Je to vízia reálna a dosiahnuteľná.

Autorom komentáru je Ján Figeľ, predseda Nadácie Antona Tunegu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

supermarket, potraviny

Inflácia, ktorá zaťažuje strednú Európu, núti ľudí obracať každý cent

Masívna vlna zdražovania zasiahla celú Európu vrátane Slovenska. Niektoré krajiny hlásia najvyššiu mieru inflácie za …