Domov / EKONOMIKA / Jednotný bankový dohľad dostal zelenú. Problémové banky sa zlikvidujú, aby nepotopili ďalšie

Jednotný bankový dohľad dostal zelenú. Problémové banky sa zlikvidujú, aby nepotopili ďalšie

európska centrálna banka ECB
PHOTO: Flickr.

Európska centrálna banka bude mať pod palcom približne 150 najväčších bánk v EÚ. Pôjde tak o fungujúci mechanizmus ako zlikvidovať tie, ktorým sa prestane dariť a pôjdu do krachu. Systém, ktorý bude povinný pre členov eurozóny, bude tiež otvorený účasti ďalších členských štátov EÚ. Nečlenovia eurozóny sa pritom budú môcť zúčastňovať rozhodovacieho procesu ako rovnocenní partneri.

Napriek tomu, že dohoda s členskými štátmi o podobe systému, bola dosiahnutá už v apríli, poslanci museli následne spoločne s ECB spresniť pravidlá demokratickej zodpovednosti a transparentnosti ECB pri jej úlohe dohľadu nad bankami. Nový systém zahŕňa prenesenie významných právomocí bankového dohľadu z národnej úrovne na úroveň EÚ. Poslanci a národné parlamenty preto trvali na tom, že tento presun právomocí musí ísť ruka v ruke s primeranou demokratickou kontrolou nového orgánu dohľadu.

Viac..  Región Bratislavy patrí v rámci EÚ k tým s najnižšou nezamestnanosťou, vlani bola 2,9 percent

Poslanci tiež zdôrazňujú, že je treba dospieť k jednotnejšej kultúre bankového dohľadu a zamedziť tak nesúrodým prístupom.

Podľa novej legislatívy a s ňou súvisiacej medziinštitucionálnej dohody medzi EP a ECB, bude mať Európsky parlament rozsiahly prístup k informáciám. Jeho najdôležitejšou súčasťou budú komplexné zápisy zo zasadnutia dozornej rady ECB, ktoré umožnia porozumieť diskusiám, vrátane komentovaného záznamu rozhodnutí. Predseda dozornej rady sa tiež bude musieť zúčastniť pravidelných vypočutí v Európskom parlamente.

Za účelom posilnenia zodpovednosti, bude mať Parlament spoločne s Radou právomoc schváliť predsedu a podpredsedov a tiež požiadať o ich odvolanie. Bude tiež môcť začať vyšetrovanie prípadných chýb, ktorých sa dopustí orgán dohľadu. Jednotliví poslanci budú mať možnosť klásť orgánu dohľadu písomné otázky, na ktoré dostanú rýchlu odpoveď.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Jurzyca

Eugen Jurzyca: Prečo treba kontrolovať Európsku centrálnu banku alebo Buďte ticho, veď peniaze ste dostali

Niektoré členské krajiny Európskej únie majú deficitné hospodárenie už vyše 50 rokov. Viď graf. Teoreticky …