Na Slovensku sme za rok prišli o vyše 700 tisíc zubov!

zubár
PHOTO: Flickr.

Tento týždeň sme aj na Slovensku mali „Európsky deň ústneho zdravia.“ Svetová zdravotnícka organizácia ho vyhlásila na 12. septembra. Podľa už spracovaných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií  Vám preto prinášame aktuálny prehľad o tom, v akom stave sú naše zuby.

Zverejnená publikácia „Stomatologická starostlivosť v SR 2012“ prezentuje štatistické údaje o činnosti stomatologických ambulancií na Slovensku v minulom roku. Zo zverejnených dát je možné utvoriť si obraz napríklad aj o našom prístupe k preventívnym prehliadkam, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o zuby.

Deti do 18 rokov by mali absolvovať preventívnu prehliadku dvakrát ročne, poistenci nad 18 rokov majú uhrádzanú preventívnu prehliadku 1-krát ročne, s výnimkou tehotných žien, u ktorých je uhrádzaná preventívna prehliadka 2-krát za tehotenstvo.

V minulom roku bolo v zubných ambulanciách na Slovensku evidovaných 93 904 detí vo veku 0 – 5 rokov, u ktorých bolo vykonaných 101 880 preventívnych prehliadok. Na 1 evidované dieťa tak pripadá 1,1 preventívna prehliadka ročne. Z detí do 5 rokov, ktoré absolvovali preventívnu prehliadku, potrebovalo 39 026 detí následné ošetrenie zubov.

Podobne je to aj vo vekovej skupine 6- až 14-ročných detí, kde na 1 evidované dieťa pripadla len 1 preventívna prehliadka.

Viac..  Posilňovacie dávky by nemali smerovať pre zdravých ľudí, ale do rozvojového sveta, tvrdí šéf WHO

Evidentne nižší počet vykonaných preventívnych prehliadok bol u mladistvých 15- až 18-ročných. Na 1 evidovanú osobu v tejto vekovej skupine pripadá len 0,7 absolvovanej preventívnej prehliadky.

V rámci vekovej kategórie nad 19 rokov bolo v evidencii 4 230 541 pacientov, z toho len 2 275 563 (t. j. 53,8 %) absolvovalo preventívnu prehliadku. Z absolvovaných preventívnych prehliadok 1 402 938 (61,7 %) pacientov potrebovalo ošetrenie.

Štatistický prehľad o výkonoch v ambulanciách zubného lekára prezrádza, že na prvom mieste sú výplne (2 948 407 evidovaných výkonov). Nasleduje liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív (2 287 471 výkonov) a výkony sestier v dentálnej hygiene (1 027 254). Prvú štvorku uzatvárajú extrakcie zubov, ktorých bolo v minulom roku celkovo 757 523.

O red

Avatar