Domov / POLITIKA / Rešpektujte právo iných krajín na výber, nalieha EÚ na Rusko

Rešpektujte právo iných krajín na výber, nalieha EÚ na Rusko

putin
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Ruský tlak na bývalé sovietske republiky, aby upustili od plánov na zblíženie sa s Európskou úniou. Aj táto téma sa preberala na septembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Poslanci vyslali Rusku jasný odkaz: ex-sovietske krajiny majú právo vybrať si samé, aké chcú mať vzťahy s Úniou. Rešpektujte to!

Rusko by sa malo zmieriť s tým, že východní susedia EÚ sa možno rozhodnú vstúpiť do dohôd o pridružení. A musí upustiť od nátlaku, ktorý na bývalé sovietske republiky vyvíja – jasným príkladom sú nedávne obchodné sankcie voči Ukrajine a Moldavsku, či hrozby Arménsku.  Musí prestať odrádzať tieto krajiny od podpisu dohôd na očakávanom novembrovom summite vo Vilniuse.

Podľa poslancov Európskeho parlamentu Rusko vyvíja neprijateľný tlak nielen na tieto krajiny, ale aj na členov Únie. Musí začať rešpektovať zvrchovanosť a nezávislosť štátov, nezasahovať do ich vnútorných záležitostí a začať rešpektovať medzinárodné právo. Takzvané krajiny Východného partnerstva majú právo budovať si vzťahy s partnermi. Rusko by malo spolupracovať a konštruktívne prispievať k regionálnej ekonomickej  a politickej stabilite.

Viac..  Mladí ľudia z ČR, SR a Moldavska budú diskutovať o odhalení falošných správ na internete, ako aj o podpore projektov mládeže zo strany EÚ

Poslanci tiež vyjadrili podporu krajinám Východného partnerstva a vyzvali ich, aby pokračovali v prípravách na summit a nepodľahli tlaku z Ruska, ktorý označili za otvorený a alarmujúci. Zhodli sa na tom, že  EÚ musí prevziať zodpovednosť za obranu týchto krajín. Európsku komisiu a Radu žiadajú, aby predložila konkrétne a účinné opatrenia na podporu.

Pripomeňme, že Ukrajina, Arménsko, Gruzínsko a Moldavsko možno na summite vo Vilniuse podpíšu alebo parafujú rôzne, napríklad obchodné dohody s EÚ. Rusko však práve v poslednom čase začalo robiť rôzne kroky – blokujú dovoz tovarov z Ukrajiny a Moldavska a uvaľujú na ne obchodné sankcie.  Arménsko nedávno oznámilo, že sa pripojí k ruskej colnej únii, ktorá je nezlučiteľná s dohodou o voľnom obchode s EÚ. Poslanci sú presvedčení o tom, že toto rozhodnutie vyplynulo iba z hrozieb zo strany Ruska.

O nin

Avatar

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Štefanec a Niedermayer: Odsudzujeme pokusy o falšovanie dejín zo strany Ruskej federácie

Spoločné vyhlásenie vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca a českej delegácie Luďka …