Tisícky podnikov v EÚ krachujú pre oneskorené platby!

platba
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Dnešnou realitou pre európske podniky, najmä pre malé a stredné podniky, je fakt, že oneskorená úhrada faktúr môže zapríčiniť krach a viesť k strate pracovných miest. Oneskorené platby okrem toho spôsobujú administratívne a finančné bremená, ktoré sú naliehavé najmä v prípade, ak podniky a zákazníci pochádzajú z odlišných členských štátov. To môže mať vplyv na cezhraničný obchod.

V konečnom dôsledku to nepriaznivo ovplyvňuje celé európske hospodárstvo. Najzraniteľnejšie sú malé a stredné podniky a sektor remeselnej výroby. Podľa Ing. Rudolfa Bíra z poradenskej firmy Protecta Group s.r.o. sa mnohé podniky dostávajú do problémov aj na Slovensku. „Malé podniky sú výrazne závislejšie na dostatočnom Cash Flow. O to skôr sú náchylné na nedodržiavanie platobnej disciplíny odberateľov, čo v kombinácii s nízkou vymožiteľnosťou práva dostáva poctivých podnikateľov do patovej situácie. Podľa nášho prieskumu sa stretáva s oneskorenými úhradami faktúr 12% malých podnikov.“

Akékoľvek narušenie peňažného toku môže solventné malé a stredné podniky, ktoré sú pre Európu významné, v okamihu zmeniť na podniky v bankrote. Hospodárska kríza priniesla množstvo ťažkostí, no v prípade malých a stredných podnikov narástol problém oneskorených platieb do neprimerane veľkých rozmerov, keďže úvery a bankové pôžičky sú čoraz menej dostupné. S cieľom poskytnúť ochranu proti oneskoreným platbám a zlepšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov bola 16. februára 2011 prijatá smernica o oneskorených platbách. Členské štáty musia túto smernicu začleniť do svojho vnútroštátneho právneho poriadku najneskôr do 16. marca 2013.

Viac..  Zahraniční turisti minuli na Slovensku cez leto 47 mil. eur

Problém rieši už aj Európska komisia

Účelom smernice o oneskorených platbách je boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, t.j. oneskoreným platbám v obchodných transakciách medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy. „Materská“ iniciatíva, zákon o malých podnikoch (Small Business Act, SBA), vychádza zo snahy Komisie uznať centrálnu úlohu malých a stredných podnikov v ekonomike EÚ a zdôrazňuje, že účinný prístup k financovaniu je jedným z hlavných problémov, ktorým musia malé a stredné podniky čeliť. Smernica odzrkadľuje reálnu potrebu nájsť riešenia na zlepšenie konkurencieschopnosti európskych podnikov. V prípade správnej implementácie zo strany členských štátov táto smernica výrazne prispeje k posilneniu likvidity podnikov, a tým k zamestnanosti a rastu. Smernica sa nezaoberá obchodnými transakciami so spotrebiteľmi.

Pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, ako sa vyhnúť oneskoreným platbám a aké sú Vaše práva, môžete sa prihlásiť na seminár organizovaný v spolupráci s Európskou komisiou na SR prostredníctvom tohto odkazu.

 

 

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

znecistenie ovzdusia

Komisia otvorila verejnú konzultáciu o čistejšom ovzduší

Európska komisia vo štvrtok otvorila verejnú konzultáciu o revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa kvality okolitého ovzdušia. Cieľom …