EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Aktualizované: Slovensku hrozí žaloba od Európskej komisie. Zrejme pre chybu úradníka

Aktualizované: Slovensku hrozí žaloba od Európskej komisie. Zrejme pre chybu úradníka

hus divá
PHOTO: Flickr

Slovenská smernica o vtáctve ešte stále nie je zosúladená s tou európskou. Európska komisia preto vyzvala Slovensko, aby vec dala urýchlene do poriadku. Ak sa nám to do dvoch mesiacov nepodarí, komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Napriek poklesu populácie voľne žijúcich vtákov SR v roku 2009 zaviedla benevolentnejšie poľovnícke predpisy. Komisia v tejto veci zaslala Slovensku 27. februára 2012 formálnu výzvu a hoci sa viacero otázok vyriešilo, určité obavy pretrvávajú.

Slovensko prisľúbilo zavedenie oblastí zákazu lovu v chránených územiach Dunajské Luhy a Záhorské Pomoravie s cieľom zastaviť pokles populácie husi divej, husi slatinnej a chochlačky zapracovať do smernice o vtáctve. Zmeny však stále nie sú schválené.

Komisia preto Slovensku zasiela vo veci takzvané odôvodnené stanovisko. V prípade, že nedôjde k náprave, môže byť celá záležitosť predložená Súdnemu dvoru EÚ so sídlom v Luxemburgu.

Viac..  EÚ navrhuje nové pravidlá na obmedzenie morského odpadu

Európska komisia v septembrovom súbore rozhodnutí o porušení predpisov oznámila právne kroky voči 21 z 28 členských štátov EÚ. Takýto súbor predkladá komisia pravidelne každý mesiac. Právne kroky vyvodzuje voči členským štátom z dôvodu nesprávneho plnenia ich povinností podľa legislatívy EÚ.

Podľa Jozefa Ridzoňa z organizácie SOS/BirdLife Slovensko situáciu skomplikovala najmä vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Chyba úradníka podľa neho spôsobila, že text vyhlášky, ktorá má vtáctvo chrániť, neodkazuje správne na prílohy. Tým je potom prakticky nevykonateľná.

Viac sa dočítate na spravodajskom portáli Noviny.sk

O red

Odporúčame pozrieť

potraviny

Komisia vydáva spoločnú metodiku na porovnávanie kvality potravinových výrobkov v celej EÚ

Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré je vedeckým a vedomostným útvarom Európskej komisie, vytvorilo spoločnú metodiku …