EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / SPOTREBITEĽ / Sťahujete hudbu alebo hry z internetu? O peniaze prichádzajú tisíce ľudí a ani o tom nevedia

Sťahujete hudbu alebo hry z internetu? O peniaze prichádzajú tisíce ľudí a ani o tom nevedia

počítač
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Kontrolná akcia Európskej komisie známa ako „sweep“ znamená rozsiahle preverovanie internetových stránok EÚ s cieľom odhaliť porušovanie spotrebiteľského práva a následne zaistiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov. Kontrolnú akciu koordinuje Komisia a súčasne ju vykonávajú vnútroštátne orgány presadzovania práva. Kontrolná akcia digitálneho obsahu sa uskutočnila v 26 členských štátoch EÚ, Nórsku a na Islande v júni 2012. Išlo o šiestu akciu svojho druhu od roku 2007.

Vďaka nej bolo 116 internetových stránok predávajúcich hry, knihy, videá a hudbu zosúladených s právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Európsky komisár pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica uviedol: „Presadzovanie práv spotrebiteľov je mojou prioritou aj v rýchlo sa meniacom digitálnom prostredí. Som rád, že táto kontrolná akcia sa zaoberala niektorými z najdôležitejších otázok, ktoré sa týkajú sťahovania digitálneho obsahu. Pred rokom viac ako 50 % internetových stránok nebolo v súlade s predpismi, čo je neprijateľné. Tento počet teraz klesol až na 20 % a ďalšie výsledky sa očakávajú. Je to veľký pokrok, ale budem naďalej bojovať za zlepšenia.“  

Táto zlepšená ochrana je výsledkom kontrolnej akcie nazvanej „sweep“ –  rozsiahleho preverovania internetových stránok v celej EÚ s cieľom odhaliť porušovanie spotrebiteľského práva a následne zaistiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov. Preverovanie internetových stránok, ktoré predávajú digitálny obsah, sa konalo v lete 2012. Vnútroštátne orgány skontrolovali spolu 330 internetových stránok, čím pokryli veľkú časť trhu. Podrobným vyšetrovaním zistili, že celkovo 172 internetových stránok nebolo v súlade so spotrebiteľským právom EÚ. Kontaktovali príslušné spoločnosti, aby tieto internetové stránky zosúladili s právnymi predpismi. Doteraz bolo opravených 116 internetových stránok, 49 internetových stránok je predmetom ďalšieho konania, v piatich prípadoch boli porušenia menšie, a preto ich členské štáty tresne nestíhali, zatiaľ čo 2 internetové stránky už neexistujú. V dôsledku tohto zásahu orgánov presadzovania práva v členských štátoch EÚ, 80 % z 330 internetových stránok je teraz v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa.

Viac..  Robert Fico: V rámci EÚ nemôžeme dovoliť nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi

Čo sa presne kontrolovalo?

Internetové stránky boli kontrolované, aby sa zistilo, či informácie o kľúčových charakteristikách výrobkov sú ľahko dostupné a nie sú uvedené „malým písmom“, či internetové stránky poskytujú e-mailové adresy, na ktoré možno podávať otázky a sťažnosti, a či obsahujú spravodlivé podmienky. Boli zistené tieto hlavné problémy:

  • nespravodlivé zmluvné podmienky, ktoré vylučujú právo spotrebiteľa podniknúť právne kroky alebo odopierajú spotrebiteľovi právo na náhradu škody, keď výrobok nefunguje,
  • nejasné informácie, pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy: vzhľadom na povahu digitálneho sťahovania je obchodník povinný informovať spotrebiteľa pred nákupom, že nebude môcť zrušiť sťahovanie, keď ho už začal – čo však nebol prípad 42 % kontrolovaných internetových stránok,
  • nedostatok záväzných informácií o obchodníkovej totožnosti, najmä jeho chýbajúca e-mailová adresa, čím spotrebiteľ stráca účinný kontaktný prostriedok.

Okrem kontrolnej akcie Európska komisia zadala vypracovanie doplnkovej štúdie, na základe ktorej sa zistilo, že informácie o prípadných geografických obmedzeniach, neboli uvedené vôbec, alebo boli spomenuté len veľmi okrajovo. Takéto informácie sú dôležité pri cestovaní do iných krajín EÚ pre spotrebiteľov, ktorí bežne očakávajú, že budú mať prístup k digitálnemu obsahu a budú ho môcť používať bez prekážok na jednotnom trhu.

O red

Odporúčame pozrieť

Monika Smolkova

Výbor pre ľudské práva schválil krátenie eurofondov pre neprijímanie utečencov, Smolková bola proti

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU. Zdieľaj článok na Facebooku Viac..  Európska komisia bojuje …