V EÚ sa stratilo už pol milióna strelných zbraní!

zbraň
PHOTO: Flickr.

Za posledné roky sme boli opakovane svedkami tragických prípadov násilnej streľby, ku ktorým došlo okrem iného najmä v Nórsku, Belgicku, Fínsku, Francúzsku či Taliansku. Žiadna krajina nie je pred nimi uchránená. V celej EÚ je každý rok zastrelených viac ako tisíc obetí, a k tomu treba pripočítať jeden a pol milióna strelných zbraní, ktoré sa v EÚ evidujú ako stratené alebo odcudzené.

Komisia dnes predkladá návrhy, ktoré by mali viesť k obmedzeniu ozbrojeného násilia páchaného v Európe s použitím strelných zbraní. Obsahujú opatrenia na úrovni EÚ s cieľom riešiť hrozby, ktoré vyplývajú z nezákonného používania strelných zbraní, a to prostredníctvom legislatívnych, operačných činností, odbornej prípravy a financovania EÚ.

Európska komisia pri tejto príležitosti zároveň uverejňuje výsledky prieskumu Eurobarometer, z ktorých vyplýva, že šesť z desiatich Európanov sa v súčasnosti domnieva, že v budúcich piatich rokov pravdepodobne dôjde k nárastu trestnej činnosti v súvislosti so strelnými zbraňami. Takisto sa dá z neho vyvodiť, že 55 % Európanov si želá prísnejšiu úpravu, pokiaľ ide o to, kto môže vlastniť, kupovať alebo predávať strelné zbrane.

„Každý týždeň počúvame o nových prípadoch násilia spáchaných strelnými zbraňami. Napodiv sa však o nedovolenom používaní strelných zbraní a obchodovaní s nimi v Európe príliš nediskutuje. Často je omnoho viditeľnejšia diskusia o všeobecnej rozšírenosti strelných zbraní, ktorá prebieha v USA, hoci by sme skôr mali venovať pozornosť tomu, čo sa deje u nás. V Európe je potrebné podniknúť veľa opatrení na zabezpečenie toho, aby ručné strelné zbrane, pušky a útočné zbrane neskončili v rukách zločincov“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Komisia preto predkladá návrhy na odstránenie nedostatkov zaznamenaných v celom životnom cykle zbraní v EÚ vrátane ich výroby, predaja, držby, obchodovania s nimi, ich uskladnenia a deaktivácie, pričom zároveň rešpektuje silné tradície v oblasti ich zákonného používania, akým je napríklad športová streľba a poľovníctvo.

Prísnejšími spoločnými celoeurópskymi pravidlami pre deaktiváciu strelných zbraní by sa dalo zabezpečiť, aby strelné zbrane, ktoré sa prestanú používať, zostali nefunkčné.

S cieľom napomôcť ľahšie vysledovať zbrane používané pri páchaní trestnej činnosti sa Komisia bude usilovať o spoločný postup v oblasti označovania strelných zbraní sériovými číslami pri výrobe.

Viac..  Na Malte aspoň jednou dávkou vakcíny zaočkovali už 70 % obyvateľov

Je nutné zvážiť prijatie právnych prepisov EÚ, ktoré by obsahovali minimálne spoločné pravidlá týkajúce satrestných sankcií, aby sa zaistil odrádzajúci účinok vo všetkých členských štátoch a aby neexistovali právne medzery pre nezákonných obchodníkov. Takéto pravidlá by mohli predpisovať, na ktoré trestné činy súvisiace so strelnými zbraňami by sa mali vzťahovať trestné sankcie (nezákonná výroba, obchodovanie, manipulácia s označeniami, nezákonná držba strelnej zbrane a úmysel dodať strelnú zbraň), a súčasne stanovovať výšku sankcií, ktoré by mali členské štáty ukladať.

K obmedzeniu ozbrojeného násilia by mohlo prispieť aj sprísnenie smernice o vnútornom trhu EÚ, pokiaľ ide o držbu zbraní v členských štátoch, napríklad obmedzením prístupu k obzvlášť nebezpečným modelom zbraní na civilné použitie. Pri hľadaní konkrétnych riešení sa bude venovať pozornosť aj postupomvydávania licencií na zbrane.

Mali by sa riadne presadzovať kontroly predaja a nezákonnej výroby strelných zbraní. Komisia bude takisto zhromažďovať viac informácií o nových technologických výzvach, ku ktorým patrí predaj zbraní cez internet alebo 3D tlač jednotlivých súčastí zbraní, ako aj o spôsoboch, ako znížiť riziko nezákonných dodávokstrelných zbraní poštou.

Komisia sa zameria aj na to, ako obmedziť hrozbu odklonu z tretích krajín, a to prostredníctvom technickej pomoci a takisto posilnením systémov na kontrolu vývozu zbraní v týchto krajinách, likvidáciou pašeráckych trás a zodpovednejším spravovaním zásob vojenských zbraní.

O uvedených návrhoch sa budú teraz viesť diskusie s Európskym parlamentom, členskými štátmi a zúčastnenými stranami, aby sa posúdili jednotlivé možnosti vrátane legislatívnych opatrení.

Tieto priority vychádzajú z diskusií s orgánmi presadzovania práva, názorov obetí ozbrojeného násilia, mimovládnych organizácií a oprávnených výrobcov, maloobchodníkov a užívateľov, ako aj z výsledkov prieskumu Eurobarometer a odpovedí poskytnutých v rámci verejnej konzultácie.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

byrokracia

V. Remišová predstavila reformu eurofondov, je to už 5. antibyrokratický balíček

Pokračujeme v zlepšovaní eurofondov. Ministerka investícií Veronika Remišová predstavila už 5. balíček antibyrokratických opatrení v eurofondoch. Nový …