poľnohospodárstvo
PHOTO: Credit © European Union, 2013

V EÚ pracuje na plný úväzok vyše 12 miliónov farmárov! Prácu však dávajú ďalším 36 miliónom

poľnohospodárstvo
PHOTO: Credit © European Union, 2013

Výrobky európskych poľnohospodárov sú všade okolo nás – či už sú to potraviny, ktoré jeme, alebo oblečenie, ktoré nosíme. Výsledky štúdií však poukazujú na to, že obyvatelia miest nemajú vzťah k životu na vidieku a k poľnohospodárstvu. Európska únia chce tento trend zvrátiť, a preto rozbehla kampaň „Postarať sa o naše korene“, ktorá má poukázať na dôležitosť poľnohospodárstva a na podporu, akú získava prostredníctvom politík EÚ.

Kampaň sa zameriava na celý rad vecí, za ktoré vďačíme práve európskemu poľnohospodárstvu. Za francúzskymi syrmi v chladničke, talianskou vlnou, z ktorej je vyrobený náš sveter, a holandskými tulipánmi na stole sa skrýva práca európskych poľnohospodárov. Cieľom kampane však nie je iba predstaviť všetky tieto produkty. Zároveň chce upriamiť pozornosť na význam poľnohospodárstva v iných oblastiach, ako je podpora rastu vo vidieckych oblastiach či ochrana životného prostredia a krajiny.

Prečo práve poľnohospodárska politika?

Spusteniu kampane predchádzala dohoda z júla o zmenách politiky EÚ v oblasti poľnohospodárstva, ktoré by sa mali začať realizovať od roku 2014. Zmyslom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je zabezpečiť, aby sa farmári svojou prácou uživili a aby sa Európania mohli spoľahnúť na dodávky potravín za rozumné ceny.

Viac..  Ivan Štefanec: Rétorika ministra Vlčana pripomína Róberta Fica

Zmeny v politických opatreniach sa zavádzajú preto, aby v sektore poľnohospodárstva vládli spravodlivejšie podmienky, najmä pokiaľ ide o rovnomerné vynakladanie prostriedkov v celej EÚ. Okrem toho sa vyčlenia nové finančné zdroje na podporu novej generácie mladých farmárov a na ekologické poľnohospodárstvo.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Fluórované skleníkové plyny: posilnené opatrenia EÚ na zníženie emisií

Europarlament je pripravený rokovať s vládami EÚ o ďalšom znižovaní emisií fluórovaných plynov so zámerom …

Consent choices