EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Znečistené ovzdušie! Trpieť ho musí viac ako 90% obyvateľov európskych miest

Znečistené ovzdušie! Trpieť ho musí viac ako 90% obyvateľov európskych miest

znečistenie ovzdušia
PHOTO: Ilustračné Flickr.

K znečisteniu ovzdušia prispieva najmä doprava, priemysel, poľnohospodárstvo a domácnosti. Aj napriek tomu, že sa v posledných desaťročiach podarilo znížiť produkciu emisií a zredukovali sa niektoré znečisťujúce látky, problém zďaleka nie je vyriešený. Týka sa to najmä dvoch látok – tuhých znečisťujúcich látok a prízemného ozónu, ktoré sú príčinou dýchacích problémov, kardiovaskulárnych chorôb a znižujú dĺžku života.

Viac ako 90% obyvateľov európskych miest je vystavených látkam znečisťujúcim ovzdušie.

Nové vedecké zistenia poukazujú na to, že ľudské zdravie môže byť poškodené už nižšími koncentráciami znečisťujúcich látok v ovzduší ako sa pôvodne predpokladalo.

Z pohľadu výskytu PM 2,5 sa Slovensko ocitlo na treťom najhoršom mieste, hneď po Bulharsku a Poľsku. PM 2,5 spôsobuje respiračné problémy a zvyšovanie jeho koncentrácie spôsobuje najmä doprava a vykurovanie tuhým palivom.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ Európskej enviromentálnej agentúry (EEA): ,,Znečistenie ovzdušia spôsobuje poškodenie ľudského zdravia a ekosystémov. Z pohľadu súčasných štandardov, veľká časť populácie nežije v zdravom prostredí. Európa musí byť preto ambiciózna a ísť nad rámec súčasnej legislatívy.”

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik: ,,Kvalita ovzdušia je hlavným záujmom obyvateľstva a prieskumy ukazujú, že väčšina z nich rozumie vplyvu kvality ovzdušia na zdravie. Z tohto dôvodu žiadajú verejné autority, aby prijali opatrenia na národnej a európskej úrovni a to aj v čase úsporných opatrení. Európska komisia preto bude revidovať politiky týkajúce sa ovzdušia.“

Viac..  Vodiči nákladných vozidiel a autobusov sa budú vyučovať v EÚ po novom

V rozmedzí rokov 2009 – 20011 bolo viac ako 96 % obyvateľov miest vystavených koncentráciám tuhých znečisťujúcich častíc a viac ako 98 % prízemnému ozónu nad hodnoty odporúčané  Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Ukazuje sa, že znečistené ovzdušie nie je len problémom miest ale aj vidieckych oblastí. Európa má v znižovaní produkcie niektorých emisií aj niekoľko úspešných príkladov, napríklad za posledných desať rokov sa znížili emisie oxidu siričitého pochádzajúce z elektrární, priemyslu a dopravy. Okrem toho, po zistení vplyvu olova na neurologický vývoj ľudí sa olovnatý benzín postupne prestal používať.

Emisie niektorých dusíkatých znečisťujúcich látok sa znížili, napr. emisie oxidu dusíka a amoniaku klesli z 27 %  na 7% od roku 2002 a to aj napriek tomu, že 8 členských štátov produkciu emisií neznížilo ani  rok po uplynutí lehoty na dodržanie stanovených stropov.

O red

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Ochranári oceňujú rozhodnutie ministrov životného prostredia podporiť akčný plán EÚ na ochranu prírody

Slovenskí ochranári privítali rozhodnutie ministrov životného prostredia EÚ, ktorí tento týždeň podporili Akčný plán pre …