Plány Európskej komisie na rok 2014: zníženie nezamestnanosti a jednoduchšia legislatíva

európska komisia
PHOTO: Flickr.

Hlavnou prioritou zostáva rast a zamestnanosť, pričom osobitná pozornosť sa venuje boju proti nezamestnanosti mladých ľudí a uľahčeniu prístupu k financiám. Plány Komisie na rok 2014 sú tak zamerané na rast EÚ, zníženie nezamestnanosti a vytváranie tlaku na realizáciu legislatívnych návrhov.

Na budúci rok totiž predstaví približne 29 iniciatív, pričom väčšina z nich sa bude týkať preskúmania existujúcich pravidiel EÚ. Ďalšie sa zamerajú na modernizáciu v oblastiach ako pravidlá štátnej pomoci, priemyselná politika a dobudovanie jednotného trhu.

Medzi priority nadchádzajúceho roka patria dobudovanie bankovej únie, zvýšenie objemu investícií na podporu zamestnanosti, posilňovanie konkurencieschopnosti, prepojenie Európy a lepšia infraštruktúra, či ochrana občanov EÚ a ich ochrana v prípade trestnej činnosti.

Komisia predstaví nové právne predpisy týkajúce sa pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach, reformy Európskeho úradu pre boj proti podvodom, riadenia krízových situácií pre iné finančné inštitúcie ako banky a politiky EÚ v oblasti odpadového hospodárstva.

Viac..  Maďarsko sa pripravuje na opozičné primárky, kde sa rozhodne, kto bude stáť proti premiérovi Orbánovi

Za prioritu prvých mesiacov 2014 si dala dokončenie série existujúcich legislatívnych návrhov pred voľbami do Európskeho parlamentu.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

mobil

Univerzálna nabíjačka: Parlamentom požadovaný a dlho očakávaný návrh

Parlament už viac ako desať rokov žiada Komisiu, aby predložila návrh vedúci k univerzálnej nabíjačke, …