Európa sa búri proti testovaniu na zvieratách. Zbiera státisíce podpisov, aby sa tým zaoberal Európsky parlament

testovanie zvierat myš klietka
PHOTO: Flickr.

Tri skupiny sa dohodli, že nazbierajú milión podpisov, aby sa Európsky parlament začal zaoberať ich požiadavkami. Ide o Stop Vivisection (Zastavte vivisekcie), ktorá požaduje koniec skúšania na živých zvieratách, skupinu Right2Water (Právo na vodu), ktorá tvrdí, že „voda je verejný statok, a nie tovar“ a One of Us (Jeden z nás), ktorá chce, aby EÚ ukončila financovanie činností, pri ktorých sa predpokladá zničenie ľudských embryí.

Dnes uplynie lehota, v rámci ktorej mali organizátori prvých ôsmich európskych iniciatív občanov (ECI) zozbierať vyhlásenia o podpore. Tri skupiny podľa svojho tvrdenia dosiahli cieľ zozbierať jeden milión podpisov, a to vrátane minimálneho počtu podpisov najmenej v siedmich členských štátoch, ako sa vyžaduje v právnych predpisoch o ECI.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič: „Veľmi ma teší, že trom takým rozdielnym európskym iniciatívam občanov sa podľa všetkého podarilo dosiahnuť stanovený cieľ. Dokazuje to, že tento veľmi ambiciózny a jedinečný experiment v nadnárodnej priamej demokracii vyvolal záujem v celej Európe.

Je mi ľúto, že organizátori ďalších piatich iniciatív nedosiahli takýto úspech. Ich úsilie a energia však určite neboli vynaložené zbytočne. Všetkým sa podarilo nadviazať vzťahy s ľuďmi s podobnými hodnotami na celom kontinente a vyvolať skutočné celoeurópske debaty o otázkach, ktoré sú pre nich očividne veľmi dôležité. Sú to pevné základy, na ktorých môžu stavať pri ďalších kampaniach.

Viac..  EÚ chce obnoviť multilateralizmus podľa potrieb 21. storočia

Vnútroštátne orgány majú teraz tri mesiace na validáciu podpisov. Tento proces sa v prípade iniciatívy Right2Water začal už v septembri. Po zvalidovaní úspešnej európskej iniciatívy občanov má Komisia tri mesiace na to, aby iniciatívu preskúmala a rozhodla o ďalších krokoch. S cieľom podrobnejšie objasniť otázky nastolené v iniciatíve sa potom stretne s organizátormi. Organizátori takisto dostanú príležitosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí, ktoré zorganizuje Európsky parlament. Komisia nakoniec vydá oznámenie, v ktorom uvedie, k akému záveru dospela v súvislosti s iniciatívou, či plánuje podniknúť nejaké kroky, prípadne aké, a dôvody svojho rozhodnutia.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Šéf nemeckej diplomacie naďalej odsudzuje nezákonnú anexiu Krymu, vyzýva Rusko na dodržiavanie ľudských práv

Pred siedmimi rokmi Rusko anektovalo polostrov Krym a mesto Sevastopoľ a začal sa vojenský konflikt …