EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / EÚ chce udržať globálne otepľovanie pod 2°C do roku 2020. Zatiaľ sa jej to nedarí

EÚ chce udržať globálne otepľovanie pod 2°C do roku 2020. Zatiaľ sa jej to nedarí

teplomer
PHOTO: Flickr.

Zatiaľ čo EÚ a ďalších viac ako 80 krajín vypracovali záväzky týkajúce sa emisií do roku 2020, tieto záväzky celkovo ešte nie sú dostatočne ambiciózne na to, aby sa globálne otepľovanie udržalo pod hranicou2 °C. EÚ chce, aby sa ministri vo Varšave zapojili do snahy o zvýšenie miery ambicióznosti do roku 2020, čo prispeje aj k ambicióznej dohode plánovanej na rok 2015.

Na konferencii EÚ o zmene klímy, ktorá sa bude konať 11. – 12. novembra vo Varšave, sa Európska únia bude usilovať o predloženie vyváženého súboru rozhodnutí na podporu pokroku v medzinárodnom úsilí v oblasti klímy. Je potrebné, aby rozhodnutia zlepšili vykonávanie už schválených opatrení, podporili činnosť zameranú na ďalšie znižovanie množstva celosvetových emisií skleníkových plynov do roku2020 apripravili pôdu pre prijatie novej právne záväznej globálnej dohody do roku 2015, ktorá bude zahŕňať záväzky všetkých členských štátov týkajúce sa emisií.

Valentinas Mazuronis, minister životného prostredia Litvy, ktorá je v súčasnosti predsedajúcou krajinou v Rade EÚ: „Stretnutie vo Varšave je dôležitým krokom pri plnení dosiaľ prijatých záväzkov, v hľadaní spôsobov, ako dosiahnuť ambicióznejší charakter krátkodobých opatrení, a pri príprave dohody plánovanej na rok 2015. Na formulovanie ambicióznych záväzkov pre dohodu plánovanú na rok 2015 navrhla EÚ proces postupných krokov vrátane fázy hodnotenia, čím sa poskytne solídny základ pre rozhodnutie vo Varšave.“

Connie Hedegaardová, komisárka EÚ pre oblasť klímy: ”Každý by si mal uvedomiť, že konferenciou o zmene klímy vo Varšave sa neukončia rokovania o globálnej dohode o klíme plánovanej na rok 2015. Bude to však veľmi dôležité stretnutie pre ďalší pokrok, na ktorom sa pripraví pôda pre stretnutie v Paríži v roku 2015. Vo Varšave sa musíme dohodnúť na vypracovaní solídnych prísľubov v súvislosti s dohodou plánovanou na rok 2015 a presadiť znižovanie množstva emisií do konca tohto storočia. Všetky krajiny musia byť pripravené predstaviť ambiciózne prísľuby pred samitom svetových lídrov venovaným zmene klímy, ktorý na budúci september zvolal tajomník OSN Ban Ki-moon.

Dohoda plánovaná na rok 2015

Viac..  Fico s Pellegrinim predstavili nové pravidlá pri čerpaní eurofondov

V oblasti koncepcie, rozsahu a štruktúry globálnej dohody, ktorá sa má prijať najneskôr v roku2015 anadobudnúť platnosť v roku 2020, zaznamenávame naliehavú potrebu pokroku. EÚ by uvítala, keby konferencia vo Varšave obsiahla pokrok, ktorý sa dosiaľ dosiahol, ako aj plánovanie činností, ktoré je potrebné vykonať v roku 2014, aby bol návrh znenia dohody k dispozícii do mája 2015.

Je obzvlášť potrebné, aby sa vo Varšave pre všetky strany schválil postup vypracúvania ambicióznych záväzkov týkajúcich sa emisií na obdobie po roku 2020, ktoré majú byť súčasťou dohody plánovanej na rok 2015. Tento postup by mal zahŕňať harmonogram prípravy ich záväzkov v roku 2014, poskytovanie informácií na vysvetlenie záväzkov a fázu hodnotenia na zabezpečenie toho, že záväzky budú celkovo dostatočne ambiciózne na to, aby udržali globálne otepľovanie pod úrovňou2 °Cv porovnaní s teplotou pred industrializáciou.

Opatrenia do roku 2020

EÚ by rovnako privítala, keby krajiny, ktoré tak ešte neurobili, do termínu konferencie vo Varšave predložili svoje ambiciózne prísľuby na rok 2020. Na konferencii by sa mal pre všetky strany schváliť postup, podľa ktorého by zvážili, ako v roku 2014 zlepšiť svoje opatrenia zamerané na emisie do roku 2020.

EÚ takisto vyzýva k ďalšej medzinárodnej spolupráci pri presadzovaní ambicióznych cieľov do roku 2020. Existuje veľký potenciál na ďalšie znižovanie emisií o. i. prostredníctvom posilnených opatrení v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľnej energie, fluórovaných skleníkových plynov, reformy dotácií fosílnych palív a emisií z leteckej a lodnej dopravy.

Najmä v oblasti fluórovaných plynov EÚ chce, aby konferencia vo Varšave vyslala jasný signál stranám Montrealského protokolu o ochrane ozónovej vrstvy, aby prijali opatrenia na zníženie HFC, ktoré patria do skupiny silných skleníkových plynov.

Vykonávanie schválených rozhodnutí

O red

Odporúčame pozrieť

EU

EÚ je odhodlaná naďalej zvyšovať svoj príspevok na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy

V roku 2016 výrazne vzrástli príspevky EÚ a jej členských štátov na podporu rozvojových krajín pri znižovaní …