Domov / ĽUDIA / EÚ dáva milióny eur na opätovné zamestnanie sa pre tých, ktorí stratili prácu pre krízu

EÚ dáva milióny eur na opätovné zamestnanie sa pre tých, ktorí stratili prácu pre krízu

find job
PHOTO: Flickr.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pomohol nájsť v roku 2012 nové zamestnanie celkovo 15 700 pracovníkom prepusteným v dôsledku hospodárskej krízy a globalizácie. EGF poskytol viac než 73,5 milióna EUR na pomoc pracovníkom v 11 členských štátoch.

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor: „Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa osvedčil ako účinný nástroj na pomoc ľuďom, ktorí prišli o prácu, najmä uchádzačom o zamestnanie s nízkou kvalifikáciou a znevýhodneným uchádzačom. Som rád, že sa Rada a Európsky parlament dohodli na pokračovaní EGF aj v období rokov 2014 až 2020, vďaka čomu bude môcť fond znovu pomáhať pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku hospodárskej krízy. EGF bude zároveň poprvýkrát k dispozícii aj zamestnancom s pracovným pomerom na dobu určitú a samostatne zárobkovo činným osobám a v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mládeže aj mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, neštudujú a ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy.

EGF poskytuje finančné prostriedky na konkrétne opatrenia s cieľom pomôcť prepusteným pracovníkom zlepšiť ich zamestnateľnosť a nájsť nové pracovné príležitosti.

EGF v období 2014-2020

Na základe dlhoročných skúseností navrhla Komisia pokračovať v činnosti fondu v období rokov 2014-2020. Rada a Európsky parlament schválili 11. októbra 2013 znenie nového nariadenia o EGF, ktoré umožňuje členským štátom požiadať o spolufinancovanie z EGF podľa nových pravidiel platných od januára 2014.

Viac..  Michal Šimečka: Chorvátsko to má so vstupom do Schengenu ľahšie ako Bulharsko a Rumunsko

Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený na:

– pracovníkov prepustených v dôsledku pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy alebo novej podobnej krízy, toto kritérium sa uplatňovalo od mája 2009 do konca roka 2011.

– zamestnancov s pracovným pomerom na dobu určitú a samostatne zárobkovo činné osoby.

– mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, neštudujú a ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mládeže.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)  

EGF začal svoju činnosť v roku 2007. Do augusta 2013 bolo podaných 110 žiadostí: Dvadsať členských štátov požiadalo približne o 471,2 milióna EUR na pomoc 100 022 prepusteným pracovníkom. Od zmeny nariadenia o EGF v roku 2009 predkladá žiadosti o podporu z EGF čoraz viac členských štátov a žiadosti sa týkajú čoraz väčšieho počtu odvetví.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

lieky

Antimikrobiálna rezistencia je vážnou hrozbou pre verejné zdravie, varujú audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov EÚ zatiaľ v boji proti multirezistentným baktériám, najmä baktériám, …