EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Kompletné a nezmenené stanovisko Európskej komisie k návrhu rozpočtového plánu Slovenska na rok 2014
Európska komisia
PHOTO: redakcia/red.

Kompletné a nezmenené stanovisko Európskej komisie k návrhu rozpočtového plánu Slovenska na rok 2014

Európska komisia
PHOTO: redakcia/red.

Európska komisia dnes zverejnila svoje hodnotenie návrhu budúcoročného rozpočtového plánu Slovenska. Svoj návrh predložilo ešte 15. októbra 2013. Slovensko v súčasnosti podlieha nápravnej časti Paktu stability a rastu. Rada v našom prípade začala postup pri nadmernom deficite 2. decembra 2009 a odporučila napraviť nadmerný deficit najneskôr do roku 2013. Po náprave nadmerného deficitu bude Slovensko podliehať preventívnej časti paktu a malo by zabezpečiť dostatočný pokrok smerom k dosiahnutiu svojho strednodobého rozpočtového cieľa.

Stanovisko Európskej komisie v nezmenenej podobe:

VŠEOBECNÉ ÚVAHY

1. V nariadení (EÚ) č. 473/2013 sa stanovujú ustanovenia o posilnenom monitorovaní rozpočtových politík v eurozóne na zabezpečenie toho, aby národné rozpočty boli v súlade s usmerneniami hospodárskej politiky vydanými v kontexte Paktu stability a rastu a európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík.

2. V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 473/2013 sa od členských štátov vyžaduje, aby každoročne do 15. októbra predložili Komisii a Euroskupine návrh rozpočtového plánu na nastávajúci rok s uvedením hlavných aspektov rozpočtovej situácie verejnej správy a jej subsektorov.

ÚVAHY TÝKAJÚCE SA SLOVENSKA

3. Komisia na základe návrhu rozpočtového plánu na rok 2014, ktorý Slovensko predložilo 15. októbra, prijala v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 473/2013 nasledujúce stanovisko.

4. Slovensko v súčasnosti podlieha nápravnej časti Paktu stability a rastu. Rada v prípade Slovenska začala postup pri nadmernom deficite 2. decembra 2009 a odporučila napraviť nadmerný deficit najneskôr do roku 2013. Po náprave nadmerného deficitu bude Slovensko podliehať preventívnej časti Paktu stability a rastu a malo by zabezpečiť dostatočný pokrok smerom k dosiahnutiu svojho strednodobého rozpočtového cieľa.

Viac..  Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou nadobúda platnosť

5. Po poklese v roku 2013 sa v roku 2014 očakáva oživenie. V návrhu rozpočtového plánu sa predpokladá mierny nárast reálneho HDP na o niečo viac než 2 %. Tento predpoklad je v súlade s prognózou Komisie z jesene 2013, hoci určité rozdiely existujú v súvislosti so zložením tohto rastu. V makroekonomickom scenári, z ktorého vychádza návrh rozpočtového plánu, sa ako hlavný zdroj prispievajúci k rastu uvádza čistý vývoz, zatiaľ čo Komisia predpokladá, že hybnou silou rastu bude najmä oživenie domáceho dopytu. Riziká pre makroekonomický scenár, z ktorého vychádza návrh rozpočtového plánu, sa zdajú vyvážené a scenár sa považuje za realistický.

6. Makroekonomickú prognózu prezentovanú v návrhu rozpočtového plánu vypracoval Inštitút finančnej politiky ministerstva financií a schválil Výbor pre makroekonomické prognózy. Tento výbor bol formálne zriadený ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti prijatým v decembri 2011. Slúži ako poradný orgán ministra financií. Výbor tvoria zástupcovia súkromných bánk a centrálnej banky, ako aj nezávislí ekonomickí analytici. Podľa informácií dostupných Komisii sa v stanovách výboru uvádza, že výbor sa rozhoduje nezávisle a bez vplyvu vlády.

O red

Odporúčame pozrieť

Canete, Thyssen

Eurostat zverejnil usmernenie k evidencii zmlúv o energetickej efektívnosti v národných účtoch

V revidovanom usmernení sú objasnené účtovné pravidlá týkajúce sa zaobchádzania so zmluvami o energetickej efektívnosti. …