EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Dnes sa začal Európsky týždeň redukcie odpadu. Priemerný Európan ho vyprodukuje až pol tony ročne!

Dnes sa začal Európsky týždeň redukcie odpadu. Priemerný Európan ho vyprodukuje až pol tony ročne!

odpad
PHOTO: Flickr

Často počujeme, aké dôležité je dodržiavať tzv. „3 R“ – teda podnietiť občanov, aby znižovali množstvo odpadu, výrobky viacnásobne použili a odpad recyklovali – („tri R“ z anglického „reduce, reuse, recycle“). Najdôležitejšia je však tá prvá spomínaná aktivita. Práve na ňu bude počas najbližších siedmich dní upozorňovať Európsky týždeň redukcie odpadu. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tom, ako môžeme v Európe zmeniť svoje návyky, a zároveň podnietiť debatu o otázkach efektívneho využívania zdrojov a hospodárstva využívajúceho odpad.

Tento projekt, ktorý koordinuje Združenie miest a regiónov pre recykláciu a udržateľné nakladanie s odpadom (ACR+) a podporuje ho program EU LIFE+, sa v súčasnosti uskutočňuje v 17 krajinách, vrátane 3 štátov, ktoré nie sú členmi EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik: „V oblasti viacnásobného používania a recyklácie odpadu existuje obrovský potenciál. Úspešne sa nám darí posúvať sa vyššie v odpadovej hierarchii…, obmedzovať skládkovanie a zvyšovať recykláciu. Miestne iniciatívy ako Európsky týždeň redukcie odpadu sú jedným z dôležitých spôsobov, ako zapojiť všetkých občanov do vytvárania spoločnosti s nulovým odpadom.“

Európsky týždeň redukcie odpadu, ktorý sa koná od 16. do 24. novembra, navrhuje nové spôsoby informovania o redukcii odpadu, viacnásobného používania výrobkov a recyklácie materiálov. Cieľom je vypracovať a otestovať komunikačné nástroje, ktoré sa zameriavajú na orgány a združenia verejnej správy, podniky, školy a jednotlivých občanov. Činnosť vyvrcholí počas tematických dní predchádzania vzniku odpadu, ktoré sa tohto roku zamerajú na viacnásobné použitie, s aktivitami na miestnej úrovni ako napríklad burzy s použitými výrobkami, opravárenské dielne či výmeny.

V súvislosti s týždňom redukcie odpadu sa bude konať Európsky deň upratovania naplánovaný na 10. mája 2014 a na dni pred a po tomto dátume. Akcia „Upracme Európu“ vyzve dobrovoľníkov, aby poupratovali odpadky vo svojom okolí a na plážach. Cieľom však nebude len upratanie odpadkov, ale zároveň aj podnietenie diskusie o odpade a o spôsoboch, ako s ním nakladáme.

Viac..  Rada EÚ prijala nariadenie o znížení emisií skleníkových plynov

Európski občania vyprodukujú ročne viac než 500 kg komunálneho odpadu na osobu, tento údaj sa však pre rôzne členské štáty líši a pohybuje sa od niečo viac než 300 kg až po vyše 700 kg. V priemere polovica tohto množstva sa recykluje, ale medzi členskými štátmi existujú obrovské rozdiely. V niektorých členských štátoch sa už neskládkuje a miera recyklácie dosiahla úroveň 70 %, zatiaľ čo v iných sa recykluje veľmi málo a na skládkach končí viac než 90 % komunálneho odpadu. Spotrebitelia a domácnosti zohrávajú pri znižovaní odpadu veľmi dôležitú úlohu prostredníctvom svojich nákupných návykov, viacnásobného používania a triedenia odpadu.

Európsky týždeň redukcie odpadu

Európsky týždeň redukcie odpadu vznikol v roku 2009 a pôvodne sa zameriaval na zvýšenie informovanosti o predchádzaní vzniku odpadov. Počas predchádzajúcich štyroch ročníkov zaznamenala táto akcia rastúci úspech v Európe i mimo nej – uskutočnilo sa viac než 25 000 komunikačných akcií v 28 krajinách a vytvorila sa sieť verejných a súkromných aktérov pôsobiacich v oblasti predchádzania vzniku odpadov.

Akcie sa uskutočnia v Andorre, Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Luxembursku, na Malte, v Portugalsku, Španielsku, Švédsku, Spojenom kráľovstve, Bosne a Hercegovine a na Islande.

Rámcová smernica o odpadoch uprednostňuje prevenciu, viacnásobné používanie a recykláciu pred spaľovaním, skládkovaním alebo spaľovaním bez energetického zhodnotenia ako tou poslednou možnosťou. Na základe štúdie vypracovanej pre Komisiu sa odhaduje, že plné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti odpadov by prinieslo úsporu 72 miliárd EUR ročne, zvýšilo by ročný obrat v odvetví odpadového hospodárstva a recyklácie EÚ o 42 miliárd EUR a do roku 2020 by vytvorilo viac než 400 000 pracovných miest.

Európska Komisia vyhodnocuje svoje ciele v oblasti odpadu a výsledok tohto hodnotenia bude podkladom pre preskúmanie politiky v roku 2014.

 

O red

Odporúčame pozrieť

Tusk Trump

V boji o clá stavila Únia na jednotu. Američanom ponúka ústupky, no nie zadarmo

BRATISLAVA / Musíme byť najmä jednotní, inak to nemá zmysel, vyhlásil na margo hroziacej obchodnej vojny …