Sledovanie na internete: prevencia pred zločinom alebo hrubý zásah do súkromia?

internet súkromie
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Na prvý pohľad i počutie to znie celkom nevinne: návrh na harmonizáciu elektronických komunikačných služieb v EÚ. Podľa nezávislého európskeho orgánu na ochranu dát (EDPS) však tento krok Európskej komisie spôsobí jediné – obmedzí slobodu internetu a rozhodne nepomôže k rastu dôvery Európanov, ktorá zostala po nedávnych sledovacích škandáloch značne otrasená.

Podľa Petra Hustinxa, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov by “…každá kontrola a obmedzenia internetovej aktivity mala slúžiť výlučne istému konkrétnemu a legitímnemu cieľu. Monitorovanie a obmedzovanie užívateľov internetu v takej veľkej miere odporuje samotným zákonom Únie na ochranu dát. A to nie je všetko – je v rozpore aj s Chartou základných práv EÚ. Takýto zásah do práva na ochranu osobných údajov, dôvernosti komunikácie a súkromia  rozhodne nepomôžu obnoviť dôveru ľudí voči elektronickej komunikácii.”

Návrh, ktorý EK prijala ešte v septembri, podporuje také riadenie internetu, ktoré umožňuje sledovať komunikáciu užívateľov, vrátane ich doručených i odoslaných správ, stránky, ktoré navštívili i stiahnuté súbory. Cieľom je síce spomaliť alebo úplne obmedziť prístup k nelegálnym službám, či obsahu, avšak podľa EDPS je to hrubý zásah do súkromia, ukrytý pod rúškom prevencie kriminality a filtrovania obsahu, ktorý by mohol byť v rozpore so zákonmi.

Viac..  Zásoby zemného plynu v Únii sú na vysokej úrovni

Ak si chcete znova získať dôveru spotrebiteľov na trhu elektronickej komunikácie, musíte im dať istotu, že ich osobné údaje sú chránené a že rešpektujete ich právo na súkromie, radia experti Komisii. Žiada ju, aby prišla s lepšími návrhmi a tiež s dostatočne presvedčivým odôvodnením, prečo chce jednotlivé kroky podniknúť.

Na druhej strane, aby EDPS iba nehanili, pochválili nové zásady neutrality siete. Tie hovoria, že poskytovatelia internetových služieb a ani vláda by nemali obmedzovať alebo brániť prístupu užívateľov k internetu. Upozorňujú však na fakt, že provideri stále majú takmer neobmedzenú možnosť riadiť dátové prenosy.

O nin

Avatar

Odporúčame pozrieť

67 percent Slovákov si myslí, že najväčšiu podporu z Plánu obnovy pre Európu by malo dostať zdravie

Najväčšiu podporu z Plánu obnovy pre Európu, čiže NextGenerationEU, by mali dostať oblasti zamerané na …

Consent choices