EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / SPOTREBITEĽ / Nakúpili ste cez internet a chcete tovar vrátiť? Vďaka Európskej komisii to bude ľahšie

Nakúpili ste cez internet a chcete tovar vrátiť? Vďaka Európskej komisii to bude ľahšie

žena za pc
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Kúpili ste si nový 3D televízor s plochou obrazovkou a nikdy vám ho nedoručili? Alebo ste zaplatili zahraničnému dodávateľovi a on vám doručil chybný výrobok? Nemajte obavy, existuje lacný spôsob ako vymôcť vaše peniaze naspäť. Európska komisia navrhla posilniť postavenie spotrebiteľov a podnikov v cezhraničných sporoch s nízkou hodnotou.

Od roku 2007 existuje v EÚ postup na riešenie malých občianskoprávnych a obchodných sporov bez zbytočných komplikácií: Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Po šiestich rokoch Komisia nadväzuje na získané skúsenosti s cieľom ešte viac zjednodušiť a zlacniť Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a zvýšiť jeho význam pre spotrebiteľov a podniky. Navrhnutá kľúčová zmena by znamenala zvýšenie hornej hranice na predkladanie nárokov v rámci uvedeného konania z dnešných 2 000 EUR na 10 000 EUR. Najväčší prospech z tejto zmeny budú mať malé podniky, keďže v súčasnosti nepresahuje hranicu 2 000 EUR len 20 % obchodných nárokov.

Žiadny spotrebiteľský alebo obchodný nárok nie je príliš malý na to, aby sa nemohol spravodlivo vymôcť“, vyhlásila podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Komisia vypočula spotrebiteľov a podniky a dnes prichádza s návrhom pravidiel, ktoré zefektívnia toto skutočne európske konanie a zvýšia jeho význam pre každodenný život. V čase, keď Európska únia stojí pred veľkými hospodárskymi výzvami, je efektívnejšia spravodlivosť v EÚ kľúčovým prvkom pre obnovu rastu a posilnenie obchodu. Dnes podnikáme kroky na zjednodušenie postupu na riešenie sporov s nízkou hodnotou na našom jednotnom trhu. Spotrebitelia a malé a stredné podniky by sa pri cezhraničných nákupoch mali cítiť ako doma.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré bolo prijaté v roku2007 auplatňuje sa od roku 2009, je užitočným nástrojom, ktorý sa osvedčil. Náklady na cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vďaka nemu znížili až o 40 % a dĺžka takéhoto konania sa skrátila z pôvodných 2 rokov a 5 mesiacov na priemerné trvanie 5 mesiacov. Stále však existuje priestor na zlepšenie. V správe Komisie o Európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktorá bola dnes uverejnená, sa uvádza, že kvôli hornej hranici na predloženie nároku vo výške 2 000 EUR zostáva príliš veľa sporov s nízkou hodnotou sporu z konania vylúčených, a to najmä sporov týkajúcich sa malých a stredných podnikov. Veľký počet sporov je takisto z konania vylúčených v dôsledku úzkej definície „cezhraničného“ sporu, čo znamená, že napríklad na automobilovú nehodu v pohraničnej oblasti iného členského štátu alebo na zmluvu o prenájme prázdninovej nehnuteľnosti sa v súčasnosti toto konanie nevzťahuje.

Viac..  Kontaminované vajíčka sa dostali do 40 krajín sveta

Komisia preto podniká kroky na zlepšenie využiteľnosti tohto konania tým, že zavádza cielený súbor praktických zmien, pokiaľ ide o spôsob fungovania konania. Návrh Komisie na revíziu nariadenia o Európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu prináša najmä:

1. Zvýšenie hranice na predkladanie nárokov „ vo veciach s nízkou hodnotou“ z 2 000 EUR na 10 000 EUR. To prinesie úžitok najmä malým a stredným podnikom, keďže bude možné toto konanie uplatniť v prípade 50 % obchodných nárokov (oproti dnešným 20 %). Prospech zo zvýšenej hranice budú mať aj spotrebitelia, keďže asi jedna pätina ich nárokov presahuje hodnotu 2 000 EUR.

2. Rozšírenie definície „cezhraničného“ sporu s cieľom pomôcť väčšiemu počtu spotrebiteľov a podnikov pri riešení ich cezhraničných sporov.

3. Zavedenie hornej hranice súdnych poplatkov: V rámci súčasného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžu byť súdne poplatky neprimerane vysoké, v niektorých prípadoch môžu dokonca prevyšovať hodnotu samotného nároku. Dnešným návrhom sa zabezpečí, aby súdne poplatky nepresahovali 10 % hodnoty nároku, pričom minimálny poplatok nesmie byť vyšší ako 35 EUR. V návrhu sa bude tiež vyžadovať, aby súdne poplatky bolo možné hradiť online prostredníctvom kreditnej karty.

O red

Odporúčame pozrieť

utecenci

Rakúsky minister obrany: Stále viac migrantov prevádzajú cez Slovensko

VIEDEŇ / Na balkánskej trase vznikajú nové cesty, kadiaľ prevádzači pašujú migrantov. Povedal to rakúsky minister …