EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ŠKOLSTVO / Mnohí študenti ho považujú za výzvu, či životnú šancu. Čo je Erasmus+?

Mnohí študenti ho považujú za výzvu, či životnú šancu. Čo je Erasmus+?

erasmus
PHOTO: Flickr.

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014-2020. Tento nový program nahrádza niekoľko súčasných programov EÚ pre vzdelávanie: program celoživotného vzdelávania – Erasmus (vysokoškolské vzdelávanie) Leonardo da Vinci (odborná príprava), Comenius (školské vzdelávanie), Grundtvig (vzdelávanie dospelých), Mládež v akcii a päť programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Po prvýkrát poskytne program Erasmus+ podporu aj športu, najmä na masovej úrovni.

Erasmus+ výrazne zvýši financovanie EÚ (o vyše 40 %) na rozvoj vedomostí a zručností, čo odzrkadľuje význam vzdelávania a odbornej prípravy v európskych a vnútroštátnych politických programoch. Jeho cieľom je zvýšiť osobný rozvoj a pracovné vyhliadky občanov.

Nový program nadväzuje na skúsenosti a úspech súčasných programov, napríklad programu Erasmus, bude však mať ešte väčší dosah. Erasmus+ je založený na predpoklade, že investície do vzdelávania a odbornej prípravy sú kľúčom k uvoľneniu potenciálu ľudí bez ohľadu na ich vek alebo sociálne zázemie.

Na čo bude zameraná podpora z programu Erasmus+?

Cieľom programu Erasmus+ je zvýšenie kvality a významu kvalifikácií a zručností. Dve tretiny jeho rozpočtu sú určené na granty na štúdium, odbornú prípravu, prácu alebo dobrovoľnícku činnosť v cudzine pre vyše 4 milióny ľudí na obdobie rokov 2014-2020 (v porovnaní s 2,7 miliónmi v období rokov 2007-2013). Obdobie strávené v zahraničí môže trvať od niekoľkých dní až po jeden rok.

Erasmus+ je otvorený študentom, pedagógom, učňom, dobrovoľníkom, pracovníkom s mládežou a ľuďom pracujúcim v odvetví masového športu. Poskytne však financovanie aj pre partnerstvá vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy v členských štátoch zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Väčšia podpora bude smerovať aj na projekty pre platformy IT, ako napr. e-twinning (elektronické partnerstvo škôl), ktoré majú spájať školy a iných poskytovateľov vzdelávania prostredníctvom internetu.

Erasmus+ prispeje na rozvoj európskeho rozmeru športu, čím sa pomôže pri riešení cezhraničných hrozieb, ako napríklad ovplyvňovanie výsledkov zápasov či doping. Program bude zároveň slúžiť na podporu nadnárodných projektov s účasťou organizácií masového športu, čím bude šíriť príklady dobrej správy, sociálneho začlenenia, dvojitej kariéry a fyzickej aktivity pre všetkých.

V čom sa bude program Erasmus+ odlišovať od súčasných programov?

Nový program je svojou povahou ambicióznejší a strategickejší, nemení však doterajšie hlavné ciele – zlepšovať zručnosti ľudí a tým aj ich zamestnateľnosť a zároveň podporovať modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Erasmus+ vytvorí synergiu medzi jednotlivými sektormi vzdelávania a pracovným prostredím. Vďaka zjednotenému programu dôjde k zjednodušeniu pravidiel a postupov pri uplatňovaní a zabráneniu fragmentácie a duplicity práce.

Program má niekoľko nových prvkov:

Systém úverových záruk, ktorým sa má študentom magisterského štúdia pomôcť financovať ich úplné štúdium v zahraničí a získať zručnosti potrebné pre pracovné miesta s intenzívnym využívaním vedomostí.

Znalostné aliancie: partnerstvá medzi inštitúciami vyššieho stredoškolského vzdelávania a podnikmi na podporu tvorivosti, inovácií a podnikateľských schopností prostredníctvom vytvárania nových učebných plánov, vzdelávacích príležitostí a kvalifikácií.

Aliancie sektorových zručností: partnerstvá medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a podnikmi na podporu zamestnateľnosti a riešenie problému chýbajúcich zručností vytvorením nových učebných osnov zameraných na jednotlivé sektory a prostredníctvom inovatívnych foriem odborného vzdelávania a prípravy.

O red

Odporúčame pozrieť

Arpád Soltész

Arpád Soltész: V Česku dostala Európska únia príšernú nakladačku

Víťazstvo Andreja Babiša jasne ukazuje, že ani český človiečik nie je v skutočnosti frustrovaný z …

  • Andrej Halmo

    dobry clanok, neodpoveda vsak na otazku ako konkretne a kde a do akeho temrinu sa niekam treba hlasit atd ktora sa pri tomto clanku jednoznacne otvara…