EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / CESTOVANIE / Voľný pohyb osôb: Každý občan Únie má právo bývať v inej krajine EÚ tri mesiace bez akýchkoľvek podmienok

Voľný pohyb osôb: Každý občan Únie má právo bývať v inej krajine EÚ tri mesiace bez akýchkoľvek podmienok

vlak
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Pred 20 rokmi sa Maastrichtskou zmluvou rozšírilo právo voľného pohybu na všetkých občanov EÚ bez ohľadu na to, či sú ekonomicky činní. Pre 56 % európskych občanov je voľný pohyb najpozitívnejším úspechom Európskej únie. Čoraz viac Európanov využíva výhody tohto práva a žije v inom členskom štáte: na konci roka 2012 žilo v inom než vlastnom členskom štáte až 14,1 milióna občanov. Podľa prieskumov Eurobarometer viac ako dve tretiny Európanov (67 %) vnímajú voľný pohyb osôb v rámci EÚ za hospodársky prospešný pre svoju krajinu.

Tri mesiace bez akýchkoľvek podmienok

Každý občan Únie má právo bývať v inej krajine EÚ tri mesiace bez akýchkoľvek podmienok alebo formalít. Na právo pobytu dlhšieho ako tri mesiace sa vzťahujú určité podmienky v závislosti od postavenia jednotlivca v príslušnej hostiteľskej krajine EÚ

V politickom dokumente, ktorý nedávno prijala Európska komisia, sa zdôrazňuje spoločná zodpovednosť členských štátov a inštitúcií EÚ za dodržiavanie práva občanov EÚ žiť a pracovať v ktorejkoľvek krajine EÚ. S cieľom podporiť členské štáty v ich snahe sa v dokumente Komisie uvádza päť konkrétnych akcií na posilnenie práva voľného pohybu. Tieto kroky by mali pomôcť členským štátom ťažiť z výhod, ktoré dané právo prináša. Politický dokument objasňuje právo občanov EÚ na voľný pohyb a prístup k sociálnym dávkam a reaguje na obavy niektorých členských štátov vyplývajúce z problémov, ktoré môžu migračné toky predstavovať pre miestne orgány.

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie: „Komisia je odhodlaná zaistiť, aby občania EÚ mohli v praxi presadzovať svoje právo pracovať a žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ. Členské štáty a EÚ musia spojiť sily a zabezpečiť, aby pravidlá voľného pohybu aj naďalej prinášali čo najväčší úžitok občanom a nášmu hospodárstvu. Komisia si uvedomuje, že náhly prísun veľkého množstva ľudí z iných krajín EÚ do určitej zemepisnej oblasti môže spôsobiť v danej lokalite problémy. Takáto situácia môže napríklad nadmerne zaťažiť oblasti vzdelávania a bývania či infraštruktúru. Komisia je preto pripravená spolupracovať s členskými štátmi a pomáhať miestnym samosprávam a iným subjektom naplno využívať Európsky sociálny fond.“

14 miliónov občanov EÚ žije v inom členskom štáte

Viac..  Cestovné kancelárie čakajú neľahké časy

Viac ako 14 miliónov občanov EÚ žijúcich v inom členskom štáte je dôkazom toho, že voľný pohyb, respektíve možnosť žiť, pracovať a študovať kdekoľvek v Únii je právom EÚ, ktoré si Európania vážia najviac. Pracovníci EÚ využívajú toto právo od samotného zrodu Európskej únie, pretože jeho princíp bol zakotvený už v prvej Rímskej zmluve z roku 1957.

Voľný pohyb občanov je zároveň neoddeliteľnou súčasťou jednotného trhu a kľúčom k jeho úspechu: voľný pohyb stimuluje hospodársky rast tým, že ľuďom umožňuje cestovať, nakupovať a pracovať za hranicami a spoločnostiam poskytuje väčší okruh nadaných pracovníkov. Mobilita pracovnej sily medzi členskými štátmi prispieva k riešeniu nepomeru medzi kvalifikáciou pracovníkov a ponúkanými pracovnými pozíciami v kontexte výraznej nerovnováhy v rámci pracovných trhov EÚ a starnúcej populácie.

O red

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Ochranári oceňujú rozhodnutie ministrov životného prostredia podporiť akčný plán EÚ na ochranu prírody

Slovenskí ochranári privítali rozhodnutie ministrov životného prostredia EÚ, ktorí tento týždeň podporili Akčný plán pre …