Šéf informačnej kancelárie EP na Slovensku: Voľby do Európskeho parlamentu budú tentoraz iné

robert hajšel
PHOTO: redakcia/IKEP.

Už na budúci rok v máji 2014 čakajú Európu voľby do Európskeho parlamentu. Na Slovensku sme však doteraz mali mizernú účasť, keď k urnám naposledy v roku 2009 prišlo len 19,64 % oprávnených voličov. Po tretí raz, čo sme mali možnosť zúčastniť sa týchto volieb sa tak Slovensko zaradilo medzi krajiny s najhoršou účasťou. Hovorí sa, že tentoraz to bude iné. Prečo? To pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk porozprával Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Hovorí sa, že tentoraz budú voľby do Európskeho parlamentu iné. Mohli by ste byť konkrétnejší?

– Iné budú v kontexte, v akom sa dejú. EÚ sa nachádza v kríze a mnoho ľudí sa ocitlo bez práce. Očakávajú odpoveď EÚ a čo urobí preto, aby sa vytvorili nové pracovné miesta. Okrem toho sú to prvé voľby do Európskeho parlamentu po vstúpení Lisabonskej zmluvy do platnosti. To znamená, že nový Európsky parlament bude mať oveľa viac právomocí. Už dnes spolu s Radou EÚ rozhoduje o celom rozpočte EÚ, prijíma 95 % legislatívy EÚ, čiže je rozhodujúcim zákonodarným orgánom. Čo však ľudia budú vidieť je hlavne to, že Európsky parlament si prvýkrát bude priamo voliť predsedu Európskej komisie na základe návrhu Európskej rady. Tento návrh Európskej rady musí vychádzať z výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, a keďže všetky významné politické frakcie Európskeho parlamentu oznámili, že budú presadzovať svojho vlastného kandidáta, predpokladáme, že Európska rada nebude môcť ignorovať tieto návrhy a podľa výsledku volieb do Európskeho parlamentu sa bude musieť pri navrhovaní svojho kandidáta aj zariadiť.

Porovnajme teda voľbu predsedu Európskeho parlamentu pred tým a teraz..

– Predtým tiež volil Európsky parlament, ale volil akéhokoľvek kandidáta, ktorého mu Európska rada postavila. Tentoraz bude musieť Európska rada brať do úvahy aj výsledky volieb do Európskeho parlamentu.

Účasť Slovenska vo voľbách bola vždy mizerná a patríme ku chvostu Európy. Dá sa to vôbec zmeniť?

– Myslím si, že to je otázka hlavne pre sociológov, pretože určite to nie je iba nedostatočnou informovanosťou. Samozrejme, stále je hlad po informáciách, ale na druhej strane sa stretávame aj s nezáujmom, kedy ľudia považujú posielanie informačných materiálov za spam. Treba však aj povedať, že je úlohou najmä rozhodujúcich politických strán na Slovensku, aby zmobilizovali svojich voličov a ukázali im, že je dôležité ísť voliť, lebo v týchto voľbách sa o niečom dôležitom pre ich život rozhoduje. Je to tiež postoj médií, ktoré nevenujú dostatočnú pozornosť tomu, čo sa deje na úrovni EU. Napríklad na poslednej plenárnej schôdzi (Štrasburg, november 2013 – pozn.red.) prijal Európsky parlament veľmi veľa dôležitých rozhodnutí, ktoré ovplyvnia smerovanie EÚ na ďalšie roky. Napriek tomu  sa tieto informácie stále veľmi do médií nedostávajú a tiež je evidentné, že dianie na úrovni EÚ sa považuje za niečo, čo sa deje v zahraničí. Zaraďuje sa do rubriky venovanej zahraničiu, ktorej sa venuje menší počet ľudí v médiách.

S akou účasťou vo voľbách by ste boli spokojní?

– Spokojnosť by samozrejme bola s takou účasťou, aká je pri voľbách do Národného parlamentu. Účasť do volieb Európskeho parlamentu je v porovnaní s voľbami do národných parlamentov nižšia aj v iných štátoch, ale budeme sa tešiť akejkoľvek vyššej účasti ako bola pred piatimi alebo desiatimi rokmi.

Je vôbec v silách Informačnej kancelárie EP na Slovensku, aby sa účasť zvýšila?

– Budeme pokračovať v organizovaní rôznych podujatí zameraných špeciálne na rôzne výseky spoločnosti, či už ide o mladých ľudí, ženy, nezamestnaných, seniorov, ale aj aktívnu populáciu, aby sme upozornili, že tieto voľby sú dôležité a prečo je Európsky parlament dôležitým hráčom na európskej úrovni, aké rozhodnutia prijíma a ako tieto rozhodnutia poznamenajú životy nás všetkých. Ďalej budeme spolupracovať aj s médiami a v poslednej fáze pred voľbami budeme informovať cez všetky možné informačné kanály, médiá, platené reklamy, billboardy a pod. o tom, že tieto voľby sa konajú 24. mája a v krátkosti vysvetľovať, prečo má význam ísť voliť.

Ďakujeme za rozhovor, rozprávali sme sa s riaditeľom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Róbertom Hajšelom.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

eurovolby

Mladým ľuďom na Európe záleží. Dôkazom sú výsledky účasti na eurovoľbách

BRATISLAVA / V tohtoročných eurovoľbách mladí ľudia ukázali, že im Európa nie je jedno. Účasť na …