EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Lobistov je v Bruseli viac ako kedykoľvek pred tým
brusel
PHOTO: redakcia/Brusel.

Lobistov je v Bruseli viac ako kedykoľvek pred tým

brusel
PHOTO: redakcia/Brusel.

Najnovšia výročná správa o spoločnom registri transparentnosti Európskeho parlamentu a Európskej komisie ukázala, že sa v ňom zaregistrovalo viac zástupcov záujmových skupín ako kedykoľvek predtým. Momentálne je zaregistrovaných takmer 6 tisíc organizácií, čo predstavuje nárast o 10 % v porovnaní s predchádzajúcou správou.

Podľa nedávnej akademickej štúdie, ktorá sa uvádza v správe, register pokrýva v súčasnosti 60 až 75 % všetkých aktérov so sídlom v Bruseli. Zároveň sa vďaka kratším postupom a novým IT nástrojom zavedeným tento rok na zvýšenie účinnosti uskutočnilo viac ako tisíc kontrol kvality. Na ich základe sa v 783 prípadoch prijali nadväzujúce opatrenia na zlepšenie kvality informácií v registri.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič povedal: „Prostredníctvom registra transparentnosti sa inštitúcie EÚ, ktoré sú v ňom zapojené, začlenili do malej skupiny krajín, ktorá stojí na čele úsilia o reguláciu zastupovania záujmov. Spomedzi uvedených krajín sa náš register uplatňuje na najširší okruh subjektov. Som nesmierne hrdý na náš doterajší úspech a som presvedčený, že naň nadviažeme zlepšeniami uvedenými v tejto výročnej správe.“

Podpredseda Európskeho parlamentu Rainer Wieland uviedol: „Veľmi oceňujem pokrok, ktorý sa dosiahol v priebehu uplynulého roka. Spoločný register transparentnosti je jedinečný, pokiaľ ide o široký záber relevantných záujmových skupín, a poskytuje rovnaké podmienky pre všetkých aktérov. Vítam najmä prebiehajúci dialóg so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami a účasť širokej verejnosti, ktoré nám poskytujú cennú podporu pri našom úsilí o ďalšie rozšírenie registra a zlepšenie jeho fungovania v budúcnosti.“

Viac..  Danko chce, aby v europarlamente mali zastúpenie aj členovia národných parlamentov

Okrem štatistických údajov sa vo výročnej správe uvádzajú činnosti spoločného sekretariátu registra transparentnosti za predchádzajúci rok. Tieto zahŕňajú vypracovanie tretieho vydania usmernení pre používateľov, riešenie sťažností a upozornení, výzvy na registráciu pre nezaregistrované subjekty, externé informačné a komunikačné iniciatívy, semináre pre asistentov poslancov a zamestnancov Komisie, zapojenie Rady ako pozorovateľa do diskusie o jej možnej účasti na schéme, či kontakty s výskumnými pracovníkmi, akademickou obcou, expertmi, ako aj vnútroštátnymi úradníkmi poverenými riadením podobných systémov pre porovnávaciu analýzu a analýzu osvedčených postupov.

Správa sa zaoberá aj revíziou registra, ktorá v súčasnosti prebieha. Medzi hlavné otázky, na ktoré sa správa zameriava, patria kvalita obsahu, presadzovanie prísnejšieho dodržiavania pravidiel, stále rastúci počet registrácií v dôsledku ďalších externých informačných a komunikačných iniciatív, ďalšie objasnenia a usmernenia, ktorými sa zavádzajú dodatočné výhody a stimuly pre zaregistrovaných, „dobrovoľný“ verzus „povinný“ charakter registrácie a možnosť zahrnúť ad hoc výnimku a výnimočné opatrenie pre právnické a konzultačné firmy, ktoré uplatnia potrebu zachovania dôvernosti informácií o klientoch.

Vo vzťahu k budúcnosti sa s ohľadom na rastúci počet zaregistrovaných subjektov v správe vyzýva, aby sa úsilie zameralo na zlepšenie kvality obsiahnutých údajov a zvyšovanie povedomia o nástroji. V súvislosti s nadchádzajúcimi európskymi voľbami bude takisto potrebné poskytnúť informácie o systéme novým zamestnancom a poslancom v Európskom parlamente. Naďalej by sa malo pokračovať aj v úsilí zameranom na podporu ostatných inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ pri využívaní tohto systému.

O red

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Zdaňovanie v digitálnej oblasti: Komisia navrhuje nové opatrenia, aby všetky podniky v EÚ platili spravodlivé dane

Európska komisia navrhla nové pravidlá, aby sa digitálne obchodné činnosti v EÚ zdaňovali spravodlivo a …