Európska komisia
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Prvé lokality pod značkou „Európske dedičstvo“ sú známe

Európska komisia
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Nezávislá výberová komisia, ktorú zriadila Európska komisia,  oznámila názvy prvých lokalít, ktoré získali značku „Európske dedičstvo“. Ide o tieto štyri lokality: Archeologický park Carnuntum, zrekonštruovaná rímska štvrť v blízkosti mesta Bad Deutsch-Altenburg, Rakúsko; stredoveké historické múzeum Veľká cechová hala v Tallinne, Estónsko; storočný Palác mieru v Haagu a internačný tábor z druhej svetovej vojny Camp Westerbork v blízkosti mesta Hooghalen, obe v Holandsku.

Cieľom tejto značky je zvýšiť povedomie verejnosti o lokalitách, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách, kultúre a rozvoji Európskej únie, a zároveň upriamiť pozornosť na ich európsky rozmer prostredníctvom informačných a vzdelávacích aktivít. Hlavným poslaním značky je však posilňovanie pocitu príslušnosti k EÚ u európskych občanov. Európska komisia oficiálne vyhlási vybrané lokality v januári 2014.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre kultúru, pri tejto príležitosti vyhlásila: „Blahoželám prvým lokalitám, ktoré získajú značku „Európske dedičstvo“. Verím, že táto iniciatíva má potenciál zaradiť sa medzi najúspešnejšie a najobľúbenejšie programy, ktoré EÚ organizuje. Má silný vzdelávací charakter, najmä vo vzťahu k mladým ľuďom, ktorým by tieto symbolické lokality mohli pomôcť lepšie pochopiť dejiny EÚ. So záujmom očakávame prihlásenie ďalších výnimočných lokalít v budúcnosti.“

Na základe rozhodnutia o značke „Európske dedičstvo“, v ktorom sa stanovujú jej kritériá, mohlo v roku 2013 nominovať lokality päť krajín EÚ (Rakúsko, Estónsko, Dánsko, Luxembursko a Holandsko). Celkovo sa o značku uchádzalo deväť lokalít. Európska výberová komisia zložená z 13 nezávislých odborníkov v oblasti kultúry posúdila prihlášky na základe odsúhlasených kritérií, pričom do úvahy brali najmä európsky význam lokality, navrhované aktivity na zvýšenie povedomia o danej lokalite a zabezpečenie riadnej správy lokality s cieľom prilákania verejnosti.

Viac..  Cyprus zaradí Slovensko medzi krajiny červenej kategórie

Ďalších 18 členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko) bude môcť nominovať lokality v roku 2014. Švédsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Írsko a Chorvátsko sa zatiaľ nebudú podieľať na tejto iniciatíve, ale môžu sa k nej pripojiť neskôr.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Návšteva pápeža na Slovensku v Európe stále rezonuje

Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) návšteva pápeža …