Slovensko na chvoste rebríčka EÚ. Malé a stredné podniky netvoria ani 4% všetkých spoločností

Minulý týždeň sme oslávili Európsky týždeň malých a stredných podnikov, ktoré zohrávajú v európskych ekonomikách významnú rolu. Európske autority sú si toho vedomé a na podporu tvorby, rozvoja a rastu malých a stredných podnikov [SME] vynakladajú nemalé finančné prostriedky.

postavenie malých a stredných podnikov v krajinách eú 2011Podľa Evy Sadovskej, analytičky Poštovej banky, medzi malé a stredné podniky zaraďujeme spoločnosti, ktoré zamestnávajú 10 až 249 ľudí a ich ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR. A hoci by sa mohlo zdať, že na pracovnom trhu nehrajú veľkú rolu, opak je pravdou. V roku 2011 SME v Európskej únii zamestnávali až takmer dve pätiny všetkých pracujúcich. Vyplynulo to z najnovších údajov Eurostatu.

V Európskej únii pôsobí približne 22,1 mil. nefinančných spoločností, z ktorých len 7,3 % tvoria malé a stredné podniky. Ďalších viac než 90 % spoločností patrí medzi tzv. mikropodniky zamestnávajúce menej ako 10 ľudí. Až 99,8 % všetkých nefinančných spoločností v únii tak zamestnáva menej ako 250 ľudí. Podiel veľkých podnikov s 250 a viac zamestnancami je teda takmer mizivý, na úrovni len 0,2 %.

Najvyšší podiel majú SME v Nemecku, kde tvoria až 18 % všetkých podnikov. Na druhej strane najväčší podiel ľudí, a to až približne polovicu všetkých pracujúcich, zamestnávajú malé a stredné podniky na Pobaltí, teda v Litve, Lotyšsku a Estónsku.

Naopak, najnižší podiel na celkovom počte podnikov majú SME u nás a v susednej Českej republike [zhodne po 3,9 %]. Slovensko je na pomyselnom chvoste rebríčka aj čo do podielu ľudí, ktorí pracujú práve pre malé a stredné podniky [33,2 %]. Menší podiel na zamestnanosti majú SME už len v Poľsku a to 32,2 %.

Viac..  Ďuriš Nicholsonová: Jediná cesta k normálnemu životu, k pivu na terase, či ku káve v kaviarni vedie cez očkovanie. VIDEO

Na Slovensku v roku 2011 pôsobilo 415 tis. nefinančných podnikov. Až 96,0 % z nich tvoria mikropodniky, teda spoločnosti zamestnávajúce menej ako 10 ľudí. A práve mikropodniky sú zároveň aj najväčším slovenským zamestnávateľom, keďže v nich pracuje až 38,0 % zamestnaných Slovákov. Hneď za nimi ale nasledujú SME, ktoré síce tvoria len necelé 4 % podnikov, no zamestnávajú až tretinu Slovákov. Veľké podniky a korporácie s 250 a viac zamestnancami tvoria u nás len 0,1 % všetkých nefinančných spoločností a zamestnávajú 28,8 % Slovákov.

Veľké podniky ale u nás dominujú vo veľkosti obratu. Celkový obrat nefinančných spoločností na Slovensku za rok 2011 dosiahol 158 mld. EUR. Až 44,7 % z tejto sumy pripadalo na veľké firmy, o ďalších 38,3 % sa postarali SME a zvyšných 17,0 % obratu patrilo mikropodnikom

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

znecistenie ovzdusia

Komisia otvorila verejnú konzultáciu o čistejšom ovzduší

Európska komisia vo štvrtok otvorila verejnú konzultáciu o revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa kvality okolitého ovzdušia. Cieľom …