Európsky parlament
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Zajtra zasadá Európsky parlament. Riešiť budú rómske ženy, ale aj situáciu na Ukrajine

Európsky parlament
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Každý mesiac sa stretávajú europoslanci na pravidelnej plenárnej schôdzi v Štrasburgu, kde prijímajú všetky dôležité rozhodnutia pre Európsku úniu. Na programe je množstvo hlasovaní . V týždni od 9. – 12.12.2013 sa budú europoslanci venovať týmto témam:

EÚ bude prepusteným pracovníkom poskytovať podporu aj po roku 2014

Európska únia bude vďaka úsiliu poslancov poskytovať podporu prepusteným pracovníkom aj v rokoch 2014-2020. Dohoda, ktorú dosiahli zástupcovia Parlamentu a litovského predsedníctva, navyše rozširuje nárok na pomoc o ďalšie skupiny pracovníkov vrátane samostatne zárobkovo činných osôb a zamestnancov so zmluvami na dobu určitú. Ak ju poslanci schvália v nezmenenej podobe, pravidlá nového Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii budú účinné od 1. januára 2014.

Základné bankové účty pre všetkých

Poslanci sa v stredu budú zaoberať legislatívnym návrhom, ktorý by umožnil každej osobe s legálnym pobytom v EÚ zriadiť si základný platobný účet s jasnými pravidlami a porovnateľnými poplatkami, prípadne ho vymeniť za účet s lepšími podmienkami. Na štvrtok naplánované plenárne hlasovanie by malo parlamentným vyjednávačom poskytnúť silný mandát na rokovania o finálnom znení legislatívy s členskými štátmi.

Slučka okolo daňových podvodníkov sa sťahuje 

Poslanci sa v stredu vyjadria k plánom na rozšírenie výmeny daňových údajov medzi členskými štátmi o ďalšie kategórie príjmov. Podľa návrhu Európskej komisie by si členské štáty mali od roku 2017 automaticky vymieňať údaje o príjmoch z dividend, kapitálových ziskoch a zostatkoch na bankových účtoch. Parlament bude vo štvrtok so zástupcami Komisie diskutovať aj o najnovších a budúcich krokoch zameraných na boj proti daňovým únikom.

EÚ musí urobiť viac pre integráciu rómskych žien

Európska únia musí vynaložiť viac úsilia v oblasti integrácie rómskych žien do spoločnosti, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, o ktorom budú poslanci hlasovať v utorok. Parlament v ňom bude žiadať opatrenia na podporu začlenenia rómskych žien do systému vzdelávania a trhu práce, ochranu pred ich prepustením v období tehotenstva a pred chudobou. Zlepšiť by sa tiež mal prístup k zariadeniam starostlivosti o deti.

Práva sexuálneho a reprodukčného zdravia

Poslanci budú v utorok hlasovať o nelegislatívnom uznesení, ktoré požaduje komplexnú sexuálnu výchovu pre dievčatá a chlapcov, opatrenia na predchádzanie nechceným tehotenstvám a garanciu rovnakého prístupu k antikoncepcii a bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva.

Vyhlásenie víťaza filmovej ceny LUX za rok 2013  

Predseda EP Martin Schulz vyhlási v stredu ráno v hlavnej rokovacej sále Parlamentu v Štrasburgu víťaza filmovej ceny LUX za rok 2013. Tohtoročnými finalistami sú filmy Miele režisérky Valérie Golino (Francúzsko, Taliansko),  The Selfish Giant režisérky Clio Barnard (Spojené kráľovstvo) a The Broken Circle Breakdown režiséra Félixa Van Groeningena (Belgicko). Poslanci budú môcť hlasovať za svojho favorita do 23.55 v utorok.

Dohoda o dočasnom zvýšení cien povolení na emisie CO2 

Poslanci budú v utorok hlasovať o plánoch na zmrazenie obchodovania s povoleniami na emisie CO2, ktorých cieľom je primäť firmy investovať do nízkouhlíkových inovácií. Návrh Parlamentu z júla 2013, ktorý sprísňuje podmienky zmrazenia, by mal obnoviť motivačný účinok systému obchodovania s emisiami (ETS) vytvoreného za účelom zníženia emisií skleníkových plynov a boja proti klimatickým zmenám.

Viac..  Ivan Štefanec: Pred tridsiatimi rokmi našu vlasť opustili poslední okupanti

Poslanci zhodnotia situáciu na Ukrajine po vilniuskom samite

Výsledok samitu Východného partnerstva vo Vilniuse, na ktorom ukrajinská vláda odmietla v dôsledku hrozieb zo strany Ruska podpísať asociačnú dohodu s EÚ, bude predmetom utorkovej rozpravy s komisárom Štefanom Fülem. Rozhodnutie ukrajinských lídrov vyvolalo v krajine masové demonštrácie. Parlament bude v stredu hlasovať o uznesení o budúcnosti Východného partnerstva.

Zrušenie dovozných ciel na moldavské víno ako kompenzácia za ruské embargo

Parlament bude v utorok hlasovať o plánoch na zrieknutie sa dovozných ciel na víno z Moldavska so zámerom kompenzovať straty, ktoré krajine vznikli po  ruskom zákaze importu týchto vín. Asociačná dohoda, ktorú predstavitelia Moldavska a EÚ parafovali 29. novembra na samite Východného partnerstva vo Vilniuse (Litva), predpokladá vytvorenie zóny voľného obchodu krajiny s Úniou.

Väčší dôraz na ľudské práva vo vzťahoch so zahraničnými partnermi

Poslanci budú v stredu apelovať na Európsku úniu, aby presadzovala témy ľudských práv a demokracie vo všetkých aspektoch svojich vzťahov so zahraničnými partnermi. Prostredníctvom hlasovania o výročnej správe o ľudských právach vo svete za rok 2012 tiež vyzvú Radu ministrov zahraničných vecí, aby každoročne organizovala verejnú debatu o ľudských právach.

Koniec mliečnych kvót: Poslanci vyzvú na pomoc poľnohospodárom v znevýhodnených oblastiach

Parlament bude v stredu požadovať dodatočné opatrenia, ktoré by mali pripraviť poľnohospodárov v horských a inak znevýhodnených oblastiach na koniec kvót na výrobu mlieka v roku 2015. Poslanci prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia zverejnia svoje predstavy pomoci, ktorá by mala viesť k zníženiu nákladov na výrobu mlieka a zvýšeniu konkurencieschopnosti producentov.

Financovanie zahraničnej politiky EÚ: Poslanci rozhodnú o rozdelení 51 miliárd eur

Zahraničná pomoc EÚ by mala byť v rokoch 2014-2020 efektívnejšia a lepšie kontrolovaná. Vyplýva to z navrhovaných pravidiel, ktoré upravujú financovanie predvstupovej pomoci a nástrojov podporujúcich európske susedstvo a partnerstvo, stabilitu a mier, demokraciu a ľudské práva a rozvojovú spoluprácu v celkovom objeme 51 miliárd eur. Parlament bude o novej legislatíve, na ktorej sa poslanci predbežne dohodli s členskými štátmi, hlasovať v stredu.

Hlasovanie o vôbec prvej udržateľnej rybolovnej politike EÚ

Parlament bude v utorok hlasovať o finálnej podobe reformy rybolovnej politiky EÚ a legislatíve upravujúcej organizáciu trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry. Podľa navrhovaných pravidiel by odvrhovanie nechcených úlovkov malo byť v budúcnosti zakázané. Nová legislatíva tiež upraví rozsah povinných informácií na obaloch výrobkov predávaných konečným spotrebiteľom.

Hlasovanie o sprísnení pravidiel hlbokomorského rybolovu

Parlament bude v utorok hlasovať o návrhu na zákaz používania vlečných sietí v najzraniteľnejších oblastiach morského dna s cieľom zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu hlbokomorských ekosystémov. Poslanci požadujú, aby bola možnosť postupného rozšírenie zákazu vlečných sietí na všetky oblasti v horizonte štyroch rokov opätovne preskúmaná.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

zeny

Poslanci požadujú všeobecný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu v celej EÚ

Poslanci vo štvrtok prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzvali členské štáty EÚ, aby chránili a podporovali sexuálne …