Európsky parlament
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Zajtra zasadá Európsky parlament. Riešiť budú rómske ženy, ale aj situáciu na Ukrajine

Európsky parlament
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Každý mesiac sa stretávajú europoslanci na pravidelnej plenárnej schôdzi v Štrasburgu, kde prijímajú všetky dôležité rozhodnutia pre Európsku úniu. Na programe je množstvo hlasovaní . V týždni od 9. – 12.12.2013 sa budú europoslanci venovať týmto témam:

EÚ bude prepusteným pracovníkom poskytovať podporu aj po roku 2014

Európska únia bude vďaka úsiliu poslancov poskytovať podporu prepusteným pracovníkom aj v rokoch 2014-2020. Dohoda, ktorú dosiahli zástupcovia Parlamentu a litovského predsedníctva, navyše rozširuje nárok na pomoc o ďalšie skupiny pracovníkov vrátane samostatne zárobkovo činných osôb a zamestnancov so zmluvami na dobu určitú. Ak ju poslanci schvália v nezmenenej podobe, pravidlá nového Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii budú účinné od 1. januára 2014.

Základné bankové účty pre všetkých

Poslanci sa v stredu budú zaoberať legislatívnym návrhom, ktorý by umožnil každej osobe s legálnym pobytom v EÚ zriadiť si základný platobný účet s jasnými pravidlami a porovnateľnými poplatkami, prípadne ho vymeniť za účet s lepšími podmienkami. Na štvrtok naplánované plenárne hlasovanie by malo parlamentným vyjednávačom poskytnúť silný mandát na rokovania o finálnom znení legislatívy s členskými štátmi.

Slučka okolo daňových podvodníkov sa sťahuje 

Poslanci sa v stredu vyjadria k plánom na rozšírenie výmeny daňových údajov medzi členskými štátmi o ďalšie kategórie príjmov. Podľa návrhu Európskej komisie by si členské štáty mali od roku 2017 automaticky vymieňať údaje o príjmoch z dividend, kapitálových ziskoch a zostatkoch na bankových účtoch. Parlament bude vo štvrtok so zástupcami Komisie diskutovať aj o najnovších a budúcich krokoch zameraných na boj proti daňovým únikom.

EÚ musí urobiť viac pre integráciu rómskych žien

Európska únia musí vynaložiť viac úsilia v oblasti integrácie rómskych žien do spoločnosti, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, o ktorom budú poslanci hlasovať v utorok. Parlament v ňom bude žiadať opatrenia na podporu začlenenia rómskych žien do systému vzdelávania a trhu práce, ochranu pred ich prepustením v období tehotenstva a pred chudobou. Zlepšiť by sa tiež mal prístup k zariadeniam starostlivosti o deti.

Práva sexuálneho a reprodukčného zdravia

Poslanci budú v utorok hlasovať o nelegislatívnom uznesení, ktoré požaduje komplexnú sexuálnu výchovu pre dievčatá a chlapcov, opatrenia na predchádzanie nechceným tehotenstvám a garanciu rovnakého prístupu k antikoncepcii a bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva.

Vyhlásenie víťaza filmovej ceny LUX za rok 2013  

Predseda EP Martin Schulz vyhlási v stredu ráno v hlavnej rokovacej sále Parlamentu v Štrasburgu víťaza filmovej ceny LUX za rok 2013. Tohtoročnými finalistami sú filmy Miele režisérky Valérie Golino (Francúzsko, Taliansko),  The Selfish Giant režisérky Clio Barnard (Spojené kráľovstvo) a The Broken Circle Breakdown režiséra Félixa Van Groeningena (Belgicko). Poslanci budú môcť hlasovať za svojho favorita do 23.55 v utorok.

Dohoda o dočasnom zvýšení cien povolení na emisie CO2 

Poslanci budú v utorok hlasovať o plánoch na zmrazenie obchodovania s povoleniami na emisie CO2, ktorých cieľom je primäť firmy investovať do nízkouhlíkových inovácií. Návrh Parlamentu z júla 2013, ktorý sprísňuje podmienky zmrazenia, by mal obnoviť motivačný účinok systému obchodovania s emisiami (ETS) vytvoreného za účelom zníženia emisií skleníkových plynov a boja proti klimatickým zmenám.

Viac..  Eurobarometer: Prostriedky EÚ na obnovu by mali putovať krajinám rešpektujúcim zásady právneho štátu

Poslanci zhodnotia situáciu na Ukrajine po vilniuskom samite

Výsledok samitu Východného partnerstva vo Vilniuse, na ktorom ukrajinská vláda odmietla v dôsledku hrozieb zo strany Ruska podpísať asociačnú dohodu s EÚ, bude predmetom utorkovej rozpravy s komisárom Štefanom Fülem. Rozhodnutie ukrajinských lídrov vyvolalo v krajine masové demonštrácie. Parlament bude v stredu hlasovať o uznesení o budúcnosti Východného partnerstva.

Zrušenie dovozných ciel na moldavské víno ako kompenzácia za ruské embargo

Parlament bude v utorok hlasovať o plánoch na zrieknutie sa dovozných ciel na víno z Moldavska so zámerom kompenzovať straty, ktoré krajine vznikli po  ruskom zákaze importu týchto vín. Asociačná dohoda, ktorú predstavitelia Moldavska a EÚ parafovali 29. novembra na samite Východného partnerstva vo Vilniuse (Litva), predpokladá vytvorenie zóny voľného obchodu krajiny s Úniou.

Väčší dôraz na ľudské práva vo vzťahoch so zahraničnými partnermi

Poslanci budú v stredu apelovať na Európsku úniu, aby presadzovala témy ľudských práv a demokracie vo všetkých aspektoch svojich vzťahov so zahraničnými partnermi. Prostredníctvom hlasovania o výročnej správe o ľudských právach vo svete za rok 2012 tiež vyzvú Radu ministrov zahraničných vecí, aby každoročne organizovala verejnú debatu o ľudských právach.

Koniec mliečnych kvót: Poslanci vyzvú na pomoc poľnohospodárom v znevýhodnených oblastiach

Parlament bude v stredu požadovať dodatočné opatrenia, ktoré by mali pripraviť poľnohospodárov v horských a inak znevýhodnených oblastiach na koniec kvót na výrobu mlieka v roku 2015. Poslanci prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia zverejnia svoje predstavy pomoci, ktorá by mala viesť k zníženiu nákladov na výrobu mlieka a zvýšeniu konkurencieschopnosti producentov.

Financovanie zahraničnej politiky EÚ: Poslanci rozhodnú o rozdelení 51 miliárd eur

Zahraničná pomoc EÚ by mala byť v rokoch 2014-2020 efektívnejšia a lepšie kontrolovaná. Vyplýva to z navrhovaných pravidiel, ktoré upravujú financovanie predvstupovej pomoci a nástrojov podporujúcich európske susedstvo a partnerstvo, stabilitu a mier, demokraciu a ľudské práva a rozvojovú spoluprácu v celkovom objeme 51 miliárd eur. Parlament bude o novej legislatíve, na ktorej sa poslanci predbežne dohodli s členskými štátmi, hlasovať v stredu.

Hlasovanie o vôbec prvej udržateľnej rybolovnej politike EÚ

Parlament bude v utorok hlasovať o finálnej podobe reformy rybolovnej politiky EÚ a legislatíve upravujúcej organizáciu trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry. Podľa navrhovaných pravidiel by odvrhovanie nechcených úlovkov malo byť v budúcnosti zakázané. Nová legislatíva tiež upraví rozsah povinných informácií na obaloch výrobkov predávaných konečným spotrebiteľom.

Hlasovanie o sprísnení pravidiel hlbokomorského rybolovu

Parlament bude v utorok hlasovať o návrhu na zákaz používania vlečných sietí v najzraniteľnejších oblastiach morského dna s cieľom zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu hlbokomorských ekosystémov. Poslanci požadujú, aby bola možnosť postupného rozšírenie zákazu vlečných sietí na všetky oblasti v horizonte štyroch rokov opätovne preskúmaná.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

bicykel

L. Ď. Nicholsonová: Už dva rezorty podporujú zvýšenie bezpečnosti cyklistov na slovenských cestách

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa v pondelok spolu s predsedom petičného výboru Denisom Vojtičkom a …