EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / SPOTREBITEĽ / Neplníte si vyživovaciu povinnosť? Účty vám už zablokujú aj v zahraničí!

Neplníte si vyživovaciu povinnosť? Účty vám už zablokujú aj v zahraničí!

účet v banke
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Vymáhanie cezhraničných pohľadávok bude jednoduchšie! Európska komisia totiž prichádza s novými pravidlami. Až 99 % podnikov v EÚ sú malé a stredné podniky (MSP). Približne 1 milión z nich čelí problémom súvisiacim s cezhraničnými pohľadávkami a ročne sa odpíšu pohľadávky až vo výške 600 miliónov EUR, pretože podniky považujú súdne spory v iných krajinách EÚ za drahé a komplikované. Aj občanom vznikajú škody, keď im tovar zakúpený online z inej krajiny nedoručia, alebo keď si jeden z rodičov, ktorý sa zdržiava v zahraničí, neplní svoju vyživovaciu povinnosť.

Návrhom nariadenia predloženým Komisiou sa zavádza nový európsky príkaz na zablokovanie účtov, ktorý by veriteľom umožnil zablokovať na bankovom účte dlžníka sumu zodpovedajúcu pohľadávke. Tento príkaz môže mať kľúčový význam v rámci konaní vo veci vymáhania pohľadávok, pretože zabráni dlžníkom, aby presunuli alebo použili finančné prostriedky počas obdobia, ktoré je potrebné na získanie a vykonanie súdneho rozhodnutia vo veci samej. Zvýšia sa tak šance na úspešné vymoženie cezhraničných pohľadávok.

Nový európsky príkaz na zablokovanie účtov umožní veriteľom dosiahnuť zablokovanie finančných prostriedkov na bankových účtoch za rovnakých podmienok vo všetkých krajinách EÚ. Dôležitá je aj skutočnosť, že nedôjde k nijakým zmenám vnútroštátnych systémov blokovania finančných prostriedkov. Komisia len dopĺňa nový európsky postup, ktorý si veritelia môžu zvoliť na vymáhanie pohľadávok v iných krajinách EÚ.

Európsky príkaz na zablokovanie účtov budú mať veritelia k dispozícii ako alternatívu k nástrojom existujúcim vo vnútroštátnych právnych poriadkoch. Bude mať ochrannú povahu, čo znamená, že účet dlžníka sa len zablokuje, no vyplatenie finančných prostriedkov veriteľovi na základe tohto príkazu nebude možné. Nástroj sa bude používať len v cezhraničných prípadoch. Európsky príkaz na zablokovanie účtov sa bude vydávať v konaní ex parte. Znamená to, že bude vydávaný bez toho, aby o tom dlžník vedel, čo umožní dosiahnuť „efekt prekvapenia“. Tento nástroj ustanovuje spoločné pravidlá týkajúce sa súdnej právomoci, podmienok a konania vo veci vydania príkazu; príkazu na poskytnutie informácií o bankových účtoch; spôsobu vykonávania príkazu na zablokovanie vnútroštátnymi súdmi a orgánmi; opravných prostriedkov pre dlžníka a ďalších prvkov ochrany odporcu.

Viac..  Mliečna kríza dorazila na Slovensko, v obchodoch chýba obľúbené maslo

“Napriek „citeľnému“ kompromisu voči pôvodnému návrhu, je táto dohoda prelomová  v prípadoch, kedy sa jeden z rodičov / manželov vyhýba vyživovacej povinnosti voči dieťaťu / manželke práve presunom finančných prostriedkov do inej európskej krajiny.  Zo skúseností vieme, že sa tento fenomén rozšíril práve v posledných rokoch v prípadoch solventnejších dlžníkov, ktorí sa aj takýmito obštrukciami vyhýbajú plneniu,” uviedla právnička Mgr. Lucia Bilčíková zo spoločnosti PROTECTA Group, s.r.o.

Dohoda je na stole

Ministri spravodlivosti členských štátov dosiahli dohodu o všeobecnom prístupe k návrhu Európskej komisie, ktorým sa zavádza celoeurópsky príkaz na zablokovanie účtov s cieľom zjednodušiť vymáhanie cezhraničných pohľadávok pre občanov a podniky. Návrh uľahčuje uplatnenie cezhraničných pohľadávok a veriteľom poskytuje väčšiu istotu, pokiaľ ide o vymoženie ich pohľadávok. Zvyšuje sa tak dôvera pri obchodovaní na jednotnom trhu EÚ. Iniciatíva je súčasťou programu Komisie „spravodlivosť pre rast“, ktorého cieľom je využiť potenciál spoločného priestoru spravodlivosti EÚ na podporu obchodu a rastu.

O red

Odporúčame pozrieť

utecenci

Rakúsky minister obrany: Stále viac migrantov prevádzajú cez Slovensko

VIEDEŇ / Na balkánskej trase vznikajú nové cesty, kadiaľ prevádzači pašujú migrantov. Povedal to rakúsky minister …