chrenek šefčovič
Dušan Chrenek (vľavo) s podpredsedom EK Marošom Ševčovičom (vpravo). PHOTO: Credit © European Union, 2013

Nedarí sa nám vyvracať rôzne mýty o práci Európskej komisie, hovorí šéf jej Zastúpenia na Slovensku Dušan Chrenek

chrenek šefčovič
Dušan Chrenek (vľavo) s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom (vpravo). PHOTO: Credit © European Union, 2013

Vysvetlite nám aké postavenie má  Európska komisia v EÚ…

Európska komisia ( EK) je ako vláda v členskej krajine, stará sa o každodenný chod Únie v takých oblastiach ako sú napr. životné prostredie, poľnohospodárstvo, využívanie európskych fondov, ale tiež sa venuje zahraničnému obchodu a vnútornej bezpečnosti. Pripravuje legislatívu EÚ a následne sa stará o jej dodržiavanie. Zastupuje záujmy všetkých občanov EÚ, bez výnimky.

Čo to znamená Zastúpenie EK, aké je jej postavenie na Slovensku?

Zastúpenie v SR reprezentuje EK na Slovensku. Je spojením medzi komisiou a národnou administratívou. EK zastupuje EÚ vo vzťahu k Slovensku, nie Slovensko vo vzťahu k EÚ. Má za cieľ priblížiť vzdialený Brusel slovenským občanom a informovať ich o dianí v EK a oboznamovať občanov o pripravovanej legislatíve. Poukazovať na práva nášho občana a ukázať mu, že únia sme my všetci a že to, čo sa deje v Bruseli má vplyv na ich každodenný život.

Vy teda propagujete myšlienky EÚ na Slovensku…

Áno, komunikujeme v prvom rade s médiami. Zároveň sledujeme čo sa deje v SR, spracúvame politické a ekonomické analýzy zo SR. Organizujeme aktivity aj s občanmi, napr. odborné konferencie, semináre a informačné kampane. Medzi kultúrne aktivity patrí Európa stage na  festivale Pohoda, sme na Kremnických gagoch, aj v Artfilme. Rôzne diskusie, divadelné predstavenia, koncerty a program “Mládež v pohybe”, v ktorom sme propagovali študijné programy, ako je Erazmus, alebo možnosti odborného vzdelávania. Mladí ľudia by mali mať čo najviac informácií, aby vedeli využívať svoje európske práva. Na seminároch hovoríme aj o oneskorených platbách a aj o tom ako EÚ posudzuje rozpočty jednotlivých krajín. V rámci užšej koordinácie ekonomických politík EK každý rok v máji publikuje špecifické odporúčania. SR v tomto roku dostala 6 odporúčaní. Týkajú sa hlavne fiškálnej konsolidácie, výberu daní, vzdelávania, zamestnanosti, energetiky a reformy štátnej správy.

Otvárate okno do EÚ pre mladých, ale ako komunikujete so staršími ľuďmi – seniormi?

Spolupracovali sme na špeciálnych prílohách v regionálnych denníkoch a komunikujeme s nimi aj cez regionálne televízie. Organizujeme rôzne besedy so seniormi aj u nás, v Európskom informačnom centre. Minulý rok bol “Rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami”, počas ktorého sme nadviazali veľmi dobré vzťahy so seniorskými organizáciami.

Čo predstavuje práca riaditeľa EK v SR?

Moja pozícia, v ktorej som od 1.1.2012 sa presne nazýva vedúci Zastúpenia EK na Slovensku. Stretávam sa s predstaviteľmi vlády, štátnej administratívy aj na lokálnej úrovni, so zástupcami odborných organizácií, ale aj so širokou verejnosťou. Mojou úlohou je prezentovať návrhy EK v médiách. Je nás spolu 17 pracovníkov, sme rozdelení na tlačové a  politické spravodajstvo, komunikačné oddelenie a oddelenie ekonomických analýz. Stretávame sa s odborníkmi a analytikmi aj zo súkromného sektora, aby sme vypracovali komplexnú správu o Slovensku.

Akým úspechom sa môže EK pochváliť?

EK mala veľký podiel na získaní Nobelovej ceny za mier, ktorá znamenala ocenenie prínosu EÚ k mieru v Európe a aj v celom svete. Veľkým úspechom je voľnosť pohybu, štúdia, práce, podnikania vo všetkých štátoch. Pre SR je dôležitý hlavne voľný pohyb tovaru, pretože až osemdesiat percent našej produkcie je určenej pre európsky trh.

Je niečo, čo vás naopak mrzí, čo sa nepodarilo?

Jednotný trh nie je celkom dobudovaný. V oblasti digitálneho trhu, alebo aj trhu so službami ešte potrebujeme urobiť kus práce. Nedarí sa nám vyvracať rôzne mýty a zavádzajúce informácie o práci  EK. Často sa dostávajú k občanom skreslené, alebo aj nepravdivé informácie. Konkrétne, že Komisia zaťažuje občanov, sústreďuje sa na pravidlá, ktoré nemajú význam. Vysávače, alebo splachovače, pri ktorých sa lepšie označovanie zamieňa za reguláciu. “Žiadna legislatíva EK sa nezrodí zo dňa na deň. Je výsledkom analýz, dopadových štúdií a dlhých diskusií. Nie je to nápad jedného človeka.” a ďalej Dušan Chrenek priznáva: “Je však pravdou, že mýty a dezinformácie prispievajú k horšej nálade v spoločnosti. Napätie v spoločnosti sa pociťuje a EÚ plánuje vyvolať verejnú diskusiu. Komisia citlivo vníma fakt, že občania majú pocit veľkého zaťaženia zo strany Únie, preto chce v najbližšej dobe niektoré návrhy odsunúť na lokálnu úroveň.

Máte mnoho skúseností zo zahraničia. Dopomohli vám k získaniu tejto práce?

Štúdium v zahraničí mi otvorilo oči a možnosti. Najskôr na Ministerstve zahraničných vecí, kde som pracoval v oblasti európskej integrácie. Po vstupe SR do EÚ som plynule prešiel jej inštitúciami. Najskôr som pracoval v tíme vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku pána J. Solanu, kde som mal na starosti vzťahy s Latinskou Amerikou. Po náročnom konkurze som sa dostal do EK, kde som viedol tím ľudí, ktorý sa venoval kandidátskym krajinám. Prácou v Bratislave som chcel zúročiť svoje skúsenosti a napomôcť rozvoju Slovenska.

Pri vašej práci musíte zrejme často cestovať. Netrpí tým váš súkromný život?

Keď som pracoval v Bruseli, cestoval som viac, v súčasnosti cestujem hlavne po Slovensku. Je to náročné, ale dá sa to stihnúť a moje súkromie tým netrpí…

Čo rád robíte vo voľnom čase?

Snažím sa o dobrú pohodu a kondíciu. Hrám tenis a chodím do fitka. Zabehol som štafetu v maratóne v Košiciach a na budúci rok mám plán odbehnúť polmaratón. Chodím často do divadla, viac na Slovensku, ako v zahraničí. Každá chvíľa patrí kultúre.

Ďakujeme za rozhovor, rozprávali sme sa s Dušanom Chrenekom, vedúcim Zastúpenia EK v SR.

O tkl

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Vojna na Ukrajine potvrdila, aké dôležité je pre Európu zvyšovať odolnosť a energetickú nezávislosť

Batérie: Poslanci presadzujú environmentálne a sociálne ambicióznejšie pravidlá Európsky parlamente schválil svoj mandát na rokovania …