EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / V EÚ je stále zlé ovzdušie! Členské štáty nedodržujú normy

V EÚ je stále zlé ovzdušie! Členské štáty nedodržujú normy

ovzdušie
PHOTO: Flickr.

Mnohé členské štáty EÚ stále nedodržiavajú dohodnuté normy EÚ pre kvalitu ovzdušia a vo všeobecnosti ani usmernenia Svetovej zdravotnej organizácie OSN týkajúce sa znečisťovania ovzdušia.

Hoci sa vďaka politike EÚ v oblasti kvality ovzdušia podarilo výrazne znížiť koncentrácie škodlivých znečisťujúcich látok, napr. tuhých častíc, oxidu siričitého (ktorý je hlavnou príčinou kyslých dažďov), olova, oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého a benzénu, hlavné problémy stále pretrvávajú. Zvlášť jemné častice a ozón predstavujú aj naďalej značné zdravotné riziká a limity bezpečné pre zdravie sa pravidelne prekračujú. Normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia a jej ciele nie sú v mnohých regiónoch a mestách dodržiavané, čo má za následok zhoršovanie verejného zdravia, a tým zvyšovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť s negatívnymi vplyvmi na celé hospodárstvo. Celkové externé náklady súvisiace so zdravím, ktoré spoločnosť vynakladá z dôvodu znečisťovania ovzdušia, sa odhadujú na 330 až 940 miliárd eur ročne. Situácia je zvlášť alarmujúca v mestských oblastiach, v ktorých dnes žije väčšina Európanov.

ĽUDIA PLATIA VIAC ZA ZLÚ KVALITU OVZDUŠIA AKO ZA NEHODOVOSŤ NA CESTÁCH

Ľuda platia za zlú kvalitu ovzdušia viac ako za nehodovosť na cestách, a preto sa stala hlavnou environmentálnou príčinou predčasných úmrtí v EÚ. Zároveň negatívne vplýva na kvalitu života, pretože vyvoláva dýchacie problémy a astmu. Komisia na túto skutočnosť reaguje dnes prijatými novými opatreniami na zníženie znečisťovania ovzdušia. Balíkom politických opatrení, ktoré majú zaručiť čisté ovzdušie, sa aktualizujú existujúce právne predpisy a ešte viac znižujú škodlivé emisie z priemyslu, dopravy, elektrární a poľnohospodárstva, pričom cieľom je znížiť ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Znečistené ovzdušie totiž navyše zvyšuje počet stratených pracovných dní a vedie k vysokým nákladom na zdravotnú starostlivosť, pričom najviac postihnuté sú zraniteľné skupiny obyvateľstva ako deti, astmatici a starší ľudia. Zároveň ničí ekosystémy nadmerným uvoľňovaním dusíka (eutrofizácia) a kyslým dažďom. Každý rok tak pre spoločnosť predstavuje priame náklady vo výške približne 23 miliárd eur vrátane škôd na poľnohospodárskych plodinách a na budovách. Realizácia balíka opatrení znamená pre ľudské zdravie každoročne prínos vo výške okolo 40 miliárd eur, čo je viac ako dvanásťnásobok nákladov na znižovanie znečisťovania, ktoré podľa odhadov dosiahnu v roku 2030 výšku 3,4 miliardy eur.

Viac..  Európsky dvor audítorov: EÚ musí znížiť emisie a prispôsobiť sa zmene klímy

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Vzduch, ktorý dnes dýchame, je oveľa čistejší ako tomu bolo za uplynulých niekoľko desiatok rokov. No znečisťovanie ovzdušia je ešte stále „neviditeľným zabijakom“ a mnohým ľuďom brániť viesť plnohodnotný aktívny život. Opatreniami, ktoré navrhujeme, sa zníži počet predčasných úmrtí spôsobených znečisťovaním ovzdušia na polovicu, zvýši ochrana zraniteľných skupín, ktoré ju najviac potrebujú, a zlepší kvalita života všetkých ľudí. Je to dobrá správa aj pre prírodu a citlivé ekosystémy, navyše sa opatreniami podporí priemysel s čistými technológiami — dôležité rastové odvetvie pre Európu.“

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE OCHRANU OVZDUŠIA

  • nový program Čisté ovzdušie pre Európu s opatreniami na zaručenie splnenia súčasných cieľov v krátkodobom horizonte a nové ciele kvality ovzdušia do roku 2030; súčasťou balíka sú aj podporné opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách, podporu výskumu a inovácií, a presadzovanie medzinárodnej spolupráce,
  • revízia smernice o národných emisných stropoch s prísnejšími národnými emisnými stropmi v prípade šiestich hlavných znečisťujúcich látok a
  • návrh novej smernice na zníženie znečisťovania zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, akými sú elektrárne pre obytné štvrte alebo veľké budovy a malé priemyselné zariadenia.

O red

Odporúčame pozrieť

Korcok

I. Korčok: Jadrová dohoda s Iránom je potvrdením významu efektívnej medzinárodnej spolupráce

Jadrová dohoda s Iránom uzavretá v roku 2015 je tým najlepším spôsobom ako zabezpečiť, že …