Natura 2000: Krásy Európy si musíme chrániť. Zapojte sa a vyhrajte

príroda
PHOTO: Flickr.

Natura 2000 je ústredným bodom politiky EÚ v oblasti prírody a biodiverzity. Ide o celoeurópsku sieť chránených prírodných oblastí stanovených podľa smernice o ochrane biotopov z roku 1992. Cieľom siete je zabezpečiť dlhodobé prežitie najcennejších a najohrozenejších európskych druhov a biotopov. Hoci sieť zahŕňa aj prírodné rezervácie, väčšina území je v súkromnom vlastníctve. Dôraz sa kladie na to, aby bolo spravovanie týchto území v budúcnosti udržateľné z ekologického aj ekonomického hľadiska.

Európska komisia vyhlasuje ocenenie Natura 2000, ktorým chce vyzdvihnúť výnimočné postupy v oblasti ochrany prírody v Európe. Ak sa podieľate na činnostiach týkajúcich sa programu Natura 2000, mohla by to byť vaša šanca na seba upozorniť. Natura 2000 je sieť chránených oblastí s vysokým stupňom biodiverzity, ktorá pokrýva približne 20 % územia EÚ s bohatstvom flóry a fauny, od horských bukových lesov v Českej republike až po korytnačky v poľských mokradiach či delfíny pri pobreží Španielska. Popri ochrane prírody ponúka sieť množstvo prínosov aj v sociálnej a ekonomickej oblasti.

Európania majú silný vzťah k ochrane prírody, ale len málo z nich pozná sieť Natura 2000. Z nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že deväť z desiatich Európanov považuje zhoršovanie stavu prírodných biotopov a ohrozenie či zánik niektorých druhov zvierat a rastlín za vážny problém. Väčšina občanov sa domnieva, že úloha ochrany prírody v úsilí zabrániť ničeniu cenných území na pevnine a na mori je dôležitá (rozpätie v jednotlivých členských štátoch sa pohybuje od 99 % do 83 %). Ale len 27 % respondentov prieskumu niekedy počulo o sieti Natura 2000.

Viac..  Prvé projekty nového európskeho inovačného programu sú už na štarte, no stále sa možno prihlásiť

Toto nové výročné ocenenie má za cieľ napraviť túto nedostatočnú informovanosť verejnosti a zároveň aj prezentovať rozmanitosť lokalít siete Natura 2000 a vyzdvihnúť výnimočnosť v širokej škále aktivít. Každý rok sa udelí päť ocenení v rôznych oblastiach, vrátane komunikácie, ochranných opatrení, socio-ekonomického prínosu, zladenia záujmov a vnímania a vytvárania sietí a cezhraničnej spolupráce.

Prihlášku môže podať ktorýkoľvek subjekt priamo zapojený do siete Natura 2000 (orgány štátnej správy a miestnej samosprávy, podniky, MVO, vlastníci pozemkov, vzdelávacie inštitúcie a jednotlivci). Termín na podanie prihlášok je 18. február 2014. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Ocenenie Natura 2000.

Držitelia ocenení Natura 2000 v tomto inauguračnom ročníku budú oznámení v máji 2014 a ich úspechy budú ocenené počas slávnostného odovzdávania na vysokej úrovni v Bruseli.

 

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Šancu na zastavenie Ruska dáva v tejto chvíli len vyzbrojovanie Ukrajiny

Oleksij Danilov, tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny hovorí o prípravách Ruska na maximálnu …

Consent choices