Nelegálna práca v EÚ dosahuje takmer 19% HDP. Europoslanci chcú prísnejšie inšpekcie

robotníci
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Personálne a finančné zdroje na vykonávanie inšpekcií práce by mali byť posilnené s cieľom zintenzívniť boj proti nelegálnej práci, fiktívnej samostatne zárobkovej činnosti a sociálnemu dumpingu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v utorok schválil Európsky parlament.

“Národné inšpektoráty práce zohrávajú dôležitú úlohu pri zavádzaní sociálnej legislatívy do praxe a zabezpečovaní spravodlivých a rovnakých podmienok v rámci EÚ. Boj proti nelegálnej práci, ktorej miera v súčasnosti dosahuje 18,8% HDP Európskej únie, by mohol zvýšiť daňové príjmy a príspevky do národných systémov sociálneho zabezpečenia. Inšpekcia práce trpí nedostatkom personálu a je obmedzovaná vo svojom úsilí o cezhraničnú spoluprácu,” uviedla spravodajkyňa Jutta Steinruck (S&D, DE).

Posilnenie cezhraničnej spolupráce

Poslanci požadujú vytvorenie európskej platformy pre inšpektoráty práce na monitorovanie nelegálnej práce, ktorá by mala posilniť cezhraničnú spoluprácu a identifikovať a evidovať podniky fungujúce len prostredníctvom poštovej schránky.

Parlament zároveň požiadal Komisiu, aby preskúmala výhody zavedenia európskej karty sociálneho poistenia alebo iného elektronického dokumentu s platnosťou v celej EÚ, s cieľom uľahčiť výmenu údajov avšak pri rešpektovaní prísnych ustanovení o ochrane osobných údajov. Komisia by tiež mala vykonať pilotný projekt európskeho mechanizmu včasného varovania zameraného na nelegálnu prácu.

Viac..  Národná banka Slovenska upozorňuje na stránku ekrona.com

Uznesenie, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 586 (za): 58 (proti): 47 (zdržalo sa), zároveň poukazuje na nevyhnutnosť prijatia ďalších opatrení na úrovni EÚ s cieľom bojovať proti sociálnemu dumpingu.

Sociálne zabezpečenie

Parlament tiež pomerom hlasov 587 (za): 65 (proti): 39 (zdržalo sa) schválil samostatné nelegislatívne uznesenie, v ktorom poslanci vyzvali na primeranú sociálnu ochranu rastúceho počtu samostatne zárobkovo činných osôb v EÚ a lepšiu koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia jednotlivých členských štátov.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

EU, ludia

Konferencia o budúcnosti Európy: občania v centre pozornosti

Prvý zo štyroch panelov európskych občanov začal svoju činnosť zasadnutím v Štrasburgu od piatka 17. …