Domov / TOP / Európsky parlament spresnil pravidlá označovania medu

Európsky parlament spresnil pravidlá označovania medu

med
PHOTO: Flickr.

Parlament podporil návrh definujúci peľ ako prirodzený stavebný prvok medu, a nie ako jeho zložku. Med, na ktorého celkovom objeme sa geneticky modifikovaný peľ podieľa aspoň 0,9 percentami, tak bude musieť byť označený.

“Diskusia o peli ako zložke alebo stavebnom prvku medu vznikla v dôsledku odlišných dopadov oboch možností na jeho označovanie. Ak peľ bude aj naďalej považovaný za stavebný prvok medu, prítomnosť akéhokoľvek množstva geneticky modifikovaného peľu nepovedie k jeho označeniu. Podľa nariadenia o geneticky modifikovaných potravinách je totiž označenie povinné iba v prípade, že geneticky modifikovaný materiál tvorí viac ako 0,9% celého produktu. Nakoľko podiel peľu v mede sa pohybuje okolo 0,5%, nikdy neprekročí hranicu 0,9%,” uviedla spravodajkyňa Julie Girling (ECR, UK).

Poslanci schválili definíciu peľu ako stavebného prvku medu pomerom hlasov 430 (za): 224 (proti): 19 (zdržalo sa). Parlament tak odmietol návrh svojho výboru pre životné prostredie, ktorý v súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora z roku 2011 definoval peľ ako zložku medu.

Pravidlá označovania

Viac..  Europoslanec Bilčík hľadá stážistov - informácie o stáži v Bruseli

Na základe dnešného rozhodnutia Európskeho parlamentu musí byť med, na ktorého celkovom objeme sa geneticky modifikovaný peľ podieľa viac ako 0,9 percentami, označený v súlade so súčasnou legislatívou upravujúcou označovanie geneticky modifikovaných potravín.

V prípade, že by Parlament rozhodol o definovaní peľu ako zložky medu, označenie by bolo povinné vždy, ak by geneticky modifikovaný peľ tvoril viac ako 0,9% celkového objemu peľu v mede.

Právny problém

Súčasná legislatíva výslovne neuvádza, či peľ v mede je alebo nie je jeho zložkou. Európsky súdny dvor v septembri 2011 rozhodol, že peľ je zložkou medu. Výrobcovia medu tak boli nútení uviesť peľ v zozname zložiek na obale produktu. Legislatívny návrh Komisie, ktorý dnes schválil Parlament, však definuje peľ ako stavebný prvok medu, a nie ako jeho zložku.

Parlament zároveň splnomocnil spravodajkyňu, aby začala rokovania s gréckym predsedníctvom Rady EÚ o finálnom znení legislatívy, ktorá by tak mohla byť schválená v prvom čítaní.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Annemie Turtelboom

Audítori skontrolujú efektívnosť prijímania zamestnancov pre EÚ

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom zistiť, či Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) …