Brusel odmieta vpustiť geneticky modifikovanú kukuricu na trh EÚ

gmo
PHOTO: Flickr.

Geneticky modifikovaná kukurica Pioneer 1507 by nemala získať povolenie na pestovanie v EÚ, nakoľko jej hmyzu odolný peľ môže ohroziť necieľové druhy motýľov, a Rada EÚ by preto návrh Komisie na jej autorizáciu mala zamietnuť. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci tiež Komisiu vyzvali, aby počkala s navrhnutím alebo obnovením autorizácie geneticky modifikovaných odrôd, kým sa zásadne nezlepšia možnosti posúdenia rizík.

Poslanci odmietajú uvedenie geneticky modifikovanej kukurice na trh EÚ aj z dôvodu, že návrh Komisie prekračuje jej právomoci v zmysle smernice o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia. Návrh Komisie okrem iného neobsahuje legislatívou požadovanú špecifikáciu podmienok na ochranu ekosystémov, životných prostredí a geografických oblastí.

Nežiaduce účinky

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom stanovisku z februára 2012 výslovne nesúhlasil so záverom žiadateľa, spoločnosti Pioneer, že kukurica línie 1507 predstavuje zanedbateľné riziko pre necieľové druhy z radu Lepidoptera v EÚ. Naopak, podľa úradu EFSA môžu byť vysoko citlivé necieľové druhy motýľov a nočných motýľov pri vystavení peľu tejto kukurice ohrozené.

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 385 (za): 201 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania), si tiež všíma, že kukurica línie 1507 je v USA a v Kanade predávaná ako plodina, ktorá je tolerantná voči herbicídu glufozinátu. Európska únia však klasifikuje glufozinát ako toxický pre reprodukciu, pričom jeho využitie nebude po roku 2017 možné.

Viac..  Klub 500 vyzýva vládu, aby zachovala štátnu pomoc do konca roka

Naposledy bolo povolenie na pestovanie geneticky modifikovanej odrody v EÚ vydané v roku 2010, keď boli povolené zemiaky Amflora. Toto povolenie však 13. decembra 2013 zrušil Všeobecný súd Európskej únie, ktorý je súčasťou Európskeho súdneho dvora. Jedinou ďalšou geneticky modifikovanou plodinou s povolením na pestovanie je kukurica firmy Monsanto MON 810, pričom na obnovenie jej povolenia sa čaká už niekoľko rokov.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

zeny

Poslanci požadujú všeobecný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu v celej EÚ

Poslanci vo štvrtok prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzvali členské štáty EÚ, aby chránili a podporovali sexuálne …