EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Európske občianstvo je na predaj. Obyvatelia tretích krajín si ho vedia kúpiť!

Európske občianstvo je na predaj. Obyvatelia tretích krajín si ho vedia kúpiť!

cestovný pas
PHOTO: Flickr.

K občianstvu EÚ nesmie byť pripojená cenovka, uvádza sa v uznesení, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci v ňom vyjadrili znepokojenie zo systémov zavedených vo viacerých členských štátoch, napríklad na Malte, ktoré umožňujú predaj štátneho občianstva, a teda aj občianstva EÚ. Parlament vyzval Komisiu, aby jasne uviedla, či sú tieto postupy v súlade so znením a duchom zakladajúcich zmlúv EÚ a predpismi Únie o zákaze diskriminácie.

Niektoré členské štáty zaviedli systémy, ktoré priamo či nepriamo vedú k predaju občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín. Od každého členského štátu sa pritom očakáva, že bude konať zodpovedne a chrániť spoločné hodnoty a výdobytky Únie. Tieto sú neoceniteľné a nemožno k nim pripojiť cenovku, uvádza sa v uznesení, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 560 (za): 22 (proti): 44 (zdržalo sa).

Priamy predaj občianstva EÚ podľa poslancov oslabuje vzájomnú dôveru, na ktorej stojí Únia.

“Každá krajina sa môže rozhodnúť, aké podmienky na prijatie občianstva si určí. Avšak nesúhlasím s možnosťou občianstvo si kúpiť. Nejedná sa totiž iba o občianstvo danej krajiny, ale aj o občianstvo EÚ spojené s voľným pohybom a bezpečnosťou. Potrebujeme si dohodnúť jasné spoločné podmienky, pretože ide o cele spoločenstvo,” uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

Parlament zdôraznil, že práva plynúce z občianstva EÚ, napríklad právo na slobodu pohybu a pobytu v rámci Únie, by sa nikdy nemali stať obchodovateľným tovarom. Občianstvo EÚ znamená určitý vzťah k Únii a závisí od väzieb určitej osoby s Európou a jej členskými štátmi alebo od osobných pút s občanmi EÚ, uvádza sa v uznesení.

Viac..  Juncker skritizoval krajiny V4. Ich rozhodnutie považuje za škandál

Navyše, programy, ktoré ponúkajú občianstvo výmenou za investície, umožňujú získanie občianstva EÚ len najbohatším príslušníkom tretích krajín bez zohľadnenia iných kritérií, čo vedie k diskriminácii, uvádza sa v uznesení.

Výzva na rešpektovanie hodnôt EÚ

Maltská vláda nedávno prijala kroky na zavedenie systému priameho predaja maltského občianstva, z čoho automaticky vyplýva priamy predaj občianstva EÚ, a to bez požiadavky pobytu, uvádza sa v uznesení.

Podľa poslancov nie je jasné ani to, či z táto nová politika prinesie skutočný úžitok maltským občanom, napríklad prostredníctvom výberu daní, pretože zahraniční investori nebudú mať povinnosť platiť dane. Občianstvo neprináša iba práva, plynú z neho aj povinnosti, zdôraznili poslanci.

Parlament vyzval Maltu, aby svoj súčasný systém udeľovania občianstva uviedla do súladu s hodnotami EÚ. Táto výzva sa vzťahuje aj na ďalšie členské štáty, ktoré prijali vnútroštátne systémy umožňujúce priamy alebo nepriamy predaj občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín.

Kompatibilita systémov udeľovania občianstva s pravidlami EÚ

Parlament vyzval Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby jasne uviedla, či sú obdobné systémy udeľovania občianstva v súlade so znením a duchom zmlúv a Kódexom schengenských hraníc, ako aj s predpismi EÚ týkajúcimi sa zákazu diskriminácie. Komisia by podľa poslancov mala vydať odporúčania zabraňujúce tomu, aby takéto systémy oslabili dôveru, na ktorej stojí EÚ, ako aj usmernenia týkajúce sa prístupu k občianstvu EÚ prostredníctvom vnútroštátnych systémov.

O red

Odporúčame pozrieť

Zaujíma ťa rozvoj potravinového reťazca pre zvieratá? Podaj si žiadosť a staň sa manažérom na testovanie kvality kŕmnych zmesí

Belgická spoločnosť FAMI-QS zaoberajúca sa systémom kvality a bezpečnosti špeciálnych kŕmnych zmesí aktuálne hľadá manažéra, ktorý …