Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/dub.

Niektorí európski lídri chcú obmedziť právo na voľný pohyb v EÚ

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/dub.

Európsky parlament dôrazne spochybňuje pozíciu niektorých európskych lídrov, ktorí vyzývajú na zmeny a obmedzenia práva na voľný pohyb občanov EÚ. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválili poslanci. Dočasné obmedzenia voľného pohybu pre bulharských a rumunských občanov vypršali 1. januára 2014.

Parlament v uznesení, ktoré spoločne predložili skupiny EPP, S&D, ALDE, Zelení/EFA a GUE/NGL, vyzýva členské štáty, aby dodržiavali ustanovenia zakladajúcich zmlúv týkajúce sa pravidiel EÚ upravujúcich voľný pohyb. Ide o právo zaručené všetkým európskym občanom, zdôrazňujú poslanci.

Parlament vyzval členské štáty, aby sa zdržali akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť právo na slobodu pohybu v EÚ. Poslanci tiež vyjadrili odmietavý postoj k akémukoľvek návrhu na obmedzenie počtu migrantov EÚ, pretože je to v rozpore so zásadou Zmluvy o EÚ týkajúcej sa voľného pohybu osôb

S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu sa voľný pohyb občanov EÚ stal pre niektoré politické strany témou kampane, uvádza sa v uznesení, ktoré si zároveň všíma, že viacero vyhlásení spochybňujúcich právo na voľný pohyb zaznelo nedávno aj od vysokopostavených európskych politikov. Podľa poslancov existuje nebezpečenstvo, že táto diskusia povedie k nárastu rasizmu a xenofóbie.

Voľný pohyb pracovníkov pomáha ekonomike EÚ

Viac..  POĽSKO: Aktivisti zablokovali ústavný súd pred rozhodnutím o nadradenosti poľského práva

Najnovšie štúdie Komisie ukázali, že mobilní pracovníci sú čistými prispievateľmi do hospodárstiev a rozpočtov hostiteľských krajín, všíma si uznesenie.

Hoci len 2,8% všetkých občanov EÚ žije v členskom štáte, ktorý nie je ich štátom pôvodu, podľa poslancov predstavujú kľúčový prvok pre úspech vnútorného trhu a podporu európskeho hospodárstva.

Boj proti zneužívaniu systémov sociálneho zabezpečenia bez diskriminácie

Parlament vyzval členské štáty, aby nediskriminovali mobilných pracovníkov EÚ. Podľa poslancov nie je možné mylne spájať právo na voľný pohyb na účely práce s údajným zneužívaním systémov sociálneho zabezpečenia.

Parlament tiež pripomenul členským štátom ich zodpovednosť riešiť zneužívanie svojich systémov sociálneho zabezpečenia nezávisle od toho, či sa ho dopustia ich vlastní občania alebo občania iných členských štátov.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Vladimir Putin

Za zabitie Litvinenka je zodpovedné Rusko, tvrdí Európsky súd pre ľudské práva

Za neprirodzenú smrť bývalého agenta Alexandra Litvinenka z 23. novembra 2006 v Londýne je zodpovedné …