Ceny energií pre maloobchod sa v EÚ výrazne zvýšili

elektrina
PHOTO: Ilustračné Flickr.

EÚ vo svojej novej správe o zvyšovaní maloobchodných cien energie v Európe navrhuje znížiť náklady spotrebiteľov a udržať konkurencieschopnosť európskych podnikov na svetových trhoch.

V rokoch 2008 až 2012 sa maloobchodné ceny energie v Európe výrazne zvýšili napriek klesajúcim veľkoobchodným cenám elektrickej energie a stabilným veľkoobchodným cenám zemného plynu. Medzi jednotlivými krajinami EÚ existujú výrazné rozdiely, pričom v niektorých štátoch platia spotrebitelia 2,5 až 4-krát viac ako v iných.

Správa EÚ o cenách energie a nákladoch na energiu sa zameriava na plyn a elektrickú energiu, analyzuje príčiny rastu maloobchodných cien a pre spotrebiteľov a priemysel navrhuje spôsoby, ako ušetriť energiu a peniaze.

Znižovanie cien energie pre spotrebiteľov

Cieľom EÚ je dobudovať spoločný trh s energiou v roku 2014 a ďalej rozvíjať energetickú infraštruktúru. Liberálnejší a koordinovanejší trh by mal podporiť investície a hospodársku súťaž a zlepšiť efektívnosť vo viacerých oblastiach, čo by malo viesť k zníženiu cien a k vytvoreniu rovnakých podmienok v rámci celej Únie.

Domácnosti a priemysel by v záujme udržania nízkych nákladov mali zlepšiťenergetickú efektívnosť prostredníctvom používania energeticky účinnejších výrobkov alebo iných energeticky úsporných postupov. Spotrebitelia by takisto mali využiť výhody lepších taríf alebo, ak je to možné, prejsť k lacnejšiemu dodávateľovi.

Keďže rast cien energií sa najviac dotýka najchudobnejších domácností, vlády EÚ by mali zvážiť aj opatrenia z oblasti sociálnej politiky na ochranu zraniteľných spotrebiteľov.

Udržanie konkurencieschopnosti EÚ

Rozdiely v cenách energie medzi EÚ a ďalšími veľkými ekonomikami rastú. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu tento rozdiel môže znížiť podiel EÚ na celosvetovom vývoze energeticky náročných produktov, ako je napríklad keramika, hliník a oceľ.

Viac..  Prieskum: rastúce ceny energií viedli väčšinu Európanov k zmene návykov

Napriek tomu, že EÚ stále dosahuje najväčší vývoz energeticky náročných produktov, pravdepodobne bude potrebné ešte zvýšiť úsilie o zníženie vyšších nákladov na energiu prostredníctvom zlepšovania energetickej účinnosti.

EÚ musí pokračovať vo svojom úsilí s medzinárodnými partnermi v oblasti energetických dotácií a vývozných obmedzení. Ak je to nevyhnutné, musí takisto pomôcť ochraňovať určitých priemyselných spotrebiteľov využívaním fiškálnych prevodov a výnimiek a zníženia daní a odvodov.

Investovanie do budúcnosti

Rast cien energie v krátkodobom horizonte si vyžaduje okamžité investície do inteligentných elektrických sietí a zlepšených technológií na výrobu, prenos a uskladňovanie elektrickej energie. Spoločne s dobudovaním spoločného trhu s energiou by tieto opatrenia mohli z dlhodobého hľadiska prispieť k poklesu cien.

Vďaka flexibilným energetickým systémom, citlivým spotrebiteľom, konkurenčným trhom a efektívnemu riadeniu bude mať Európa väčšiu schopnosť obmedziť zvyšovanie cien, financovať investície a minimalizovať rast nákladov.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

gabris

Analytik ČSOB Marek Gábriš: Ceny pohonných hmôt klesajú

Ceny palív na čerpacích staniciach zaznamenali podľa údajov ŠUSR pokles. Najpredávanejší 95-oktánový benzín za predchádzajúci …

Consent choices