Recept na lepšie vysoké školstvo? Zlepšite svoje systémy, odkazuje krajinám Únie Európska komisia


vysokoškoláci
PHOTO: Flickr.

Členské štáty Európskej únie by mali popracovať na zlepšení kvality vysokých škôl i vyšších odborných škôl.  Túto výzvu adresovala všetkých krajinám Európska komisia vo svojich dvoch čerstvých správach. Aký-taký pokrok sa už podarilo dosiahnuť, uznáva Komisia, ale stále sú potrebné ďalšie a ďalšie reformy.

Výučba by sa mala viac prispôsobiť situácii na trhu práce i aktuálnym spoločenským potrebám. A väčší dôraz treba klásť na  medzinárodnú spoluprácu a právo študentov rozhodovať sa.

“Zabezpečenie určitej kvality je základom pre budovanie dôvery v naše vzdelávacie systémy. Musíme dbať na modernizáciu našich univerzít a vyšších odborných škôl. Treba zaviesť metódy, ktoré podporujú rozmanitosť a uplatnenie na trhu práce, nie uniformitu,” vyhlásila Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Od roku 2000 vzrástol v Únii počet študentov o vyše 25%, celkovo ich je dnes okolo 20 miliónov. Aj preto je mimoriadne dôležité, aby študenti a pracovníci mohli svoje schopnosti rozvíjať aj v zahraničí a hlavne, aby ich kvalifikáciu uznávali aj inde ako doma. Prioritou je zlepšenie a zvýšenie praxe popri štúdiu. Pomôcť by mal pri tom program Erazmus+, ktorý má štátom poskytovať financie na skvalitnenie ich systémov. Členské štáty tiež na tento účel môžu použiť peniaze z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Viac..  Na pokrytie potrieb vysídlených ukrajinských detí v školách vyčlenia EÚ 2,9 milióna eur

Správa Komisie o zabezpečovaní kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania je ďalším krokom v jej boji o modernizáciu vysokoškolského vzdelávania v Európe.

O nin

Avatar

Odporúčame pozrieť

azyl, migranti

Azyl a migrácia v EÚ: fakty a čísla

Obmedzenia zavedené kvôli pandémii koronavírusu viedli k zníženiu migrácie, ale v roku 2021 sa počet …