Polovica členských krajín EÚ odignorovala nové právne predpisy pre zaobchádzanie s podozrivými z trestných činov

putá
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Desaťtisíce občanov EÚ podozrivých zo spáchania trestného činu sú každý rok stíhané alebo odsúdené v inom členskom štáte EÚ. Trestné súdy veľmi často rozhodnú o väzbe nerezidentov, kým čakajú na súdne konanie, pretože existuje obava, že utečú a nezúčastnia sa na súdnom konaní. Podozrivá osoba s pobytom v danej krajine by v podobnej situácii často mala výhodu miernejšieho donucovacieho opatrenia dohľadu, ako je napr. povinnosť hlásiť sa policajnému orgánu alebo zákaz cestovania.

Rámcové rozhodnutia boli prijaté ako balík komplexných a komplementárnych právnych predpisov zameraných na problematiku väzby občanov EÚ v iných členských štátoch, ktorý môže viesť k poklesu počtu prípadov vyšetrovacej väzby alebo uľahčiť sociálnu nápravu odsúdenej osoby v cezhraničnom kontexte. Medzi troma rámcovými rozhodnutiami existujú vzájomné operačné väzby, ktoré takisto existujú medzi týmito rámcovými rozhodnutiami a rámcovým rozhodnutím o európskom zatykači.

V júni 2011 predložila Komisia Zelenú knihu týkajúcu sa oblasti pozbavenia osobnej slobody, v ktorej sa posudzuje, ako môže pozbavenie osobnej slobody v predsúdnom konaní a podmienky pozbavenia osobnej slobody ovplyvniť vzájomnú dôveru a účinnú justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi, a všeobecnejšie, akú úlohu by mala v tejto oblasti zohrávať EÚ.

Z posúdenia mnohých odpovedí na zelenú knihu vyplynulo, že dôležité je najprv riadne a včas implementovať právne predpisy EÚ, ktoré existujú a ktorých cieľom je zlepšiť alternatívy väzby.

Spoločné pravidlá týkajúce sa záležitostí súvisiacich s väzbou, ktoré jednomyseľne prijali členské štáty, boli podľa novej správy Európskej komisie implementované len v približne polovici z 28 krajín EÚ. Nové predpisy EÚ umožňujú vykonať trest odňatia slobody, probačné rozhodnutia alebo iné alternatívne sankcie a opatrenia dohľadu pred súdnym konaním v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej je osoba odsúdená alebo v ktorej čaká na súdne konanie. Môže to byť krajina, ktorej je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, v ktorej má obvyklý pobyt, alebo iná krajina EÚ, v ktorej má takáto osoba úzke väzby.

Viac..  EUSPA vyhlasuje súťaž #myEUspace, vesmír príležitostí pre inovácie a podnikateľov v EÚ

Neskorá alebo neúplná implementácia zo strany niektorých členských štátov je obzvlášť poľutovaniahodná z dôvodu, že rámcové rozhodnutia majú potenciál znížiť počet rozhodnutí súdov o väzbe voči nerezidentom. Prispelo by to nielen k zníženiu preplnenosti väzníc, a teda k zlepšeniu podmienok väzby, ale takisto by to prinieslo úspory verejných prostriedkov, ktoré členské štáty vynakladajú na zariadenia na výkon väzby.

Komisia preto apeluje na všetky členské štáty, ktoré ešte k implementácii nepristúpili, aby urýchlene prijali opatrenia na úplnú implementáciu týchto právnych predpisov EÚ.

 

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

lexmann

Europoslankyňa Miriam Lexmann upozorňuje na nezrovnalosti v prípade vyšetrovania smrti Jozefa Chovanca v Belgicku

Očitý svedok vyvedenia Štefana Chovanca z lietadla na letisku Charleroi Roman Behúl sa mal zúčastniť …