Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/dub.

SEPA mešká, Európsky parlament predlžuje lehotu o 6 mesiacov

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/dub.

Banky a podniky v eurozóne budú mať o 6 mesiacov viac času na to, aby prešli na nové štandardy pri dvoch najbežnejších prevodoch peňazí na účet. Európsky parlament ešte 4. februára súhlasil s predĺžením prechodného obdobia do 1. augusta 2014, aby zabránil problémom s platbami, ktoré by vznikli pri súčasnom oneskorení zavádzania nových štandardov.

 

SEPA

Projekt Jednotnej oblasti platby eurom (Single Euro Payment Area – SEPA) sa začal približne pred desiatimi rokmi. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby medzinárodné bezhotovostné platby eurom boli rovnako rýchle a bezpečné ako vnútroštátne platby. K tomu bolo nutné prekonať technické a právne prekážky.

IBAN

Jedna z veľkých zmien bolo zavedenie Medzinárodného čísla účtu IBAN (International Bank Account Number), ktoré má jednotnú štruktúru a umožňuje identifikáciu čísla účtu zákazníka, banky a krajiny, v ktorej je účet vedený.

Prechod na nový štandard

Projekt SEPA tiež priniesol spoločné podmienky pre platby ako je napríklad lehota dokedy banka musí peniaze previesť. Finančné domy preto museli investovať do počítačových systémov pre spracovanie platieb.

Viac..  Rozpočet EÚ na rok 2022: Obnova Európy a transformácia na zelenú, digitálnu a odolnú budúcnosť

Rozhodnutie Európskeho parlamentu sa tiež týka lehoty na prechod na nové štandardy SEPA pre platby inkasom. Podľa údajov Európskej centrálnej banky v decembri 2013 spĺňalo štandardy SEPA 73,8% všetkých prevodov a iba 41% priamych inkás.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu znamená predĺženie prechodného obdobia pre banky a podniky v eurozóne, ktoré môžu používať starý formát platieb, o 6 mesiacov, čiže do 1. augusta 2014. Členských krajín mimo eurozóny sa ale toto rozhodnutie netýka a štandardy SEPA musia splniť do októbra 2016.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

zdravie, opatrovatelka

Na podporu opatrovateliek a sociálnych služieb pôjde 55 miliónov z eurofondov

Eurofondy pomáhajú zlepšovať služby v regiónoch. Podpora domácej opatrovateľskej služby pre odkázané osoby je cieľom najnovšej výzvy …