EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ROZHOVORY / Ľuboš Blaha: Slovensko v EÚ nerozdáva karty, všetko si musíme poctivo vybojovať
Ľuboš Blaha
Ľuboš Blaha, predseda Výbory pre európske záležitosti NR SR. PHOTO: archív ĽB.

Ľuboš Blaha: Slovensko v EÚ nerozdáva karty, všetko si musíme poctivo vybojovať

Ľuboš Blaha
Ľuboš Blaha, predseda Výboru pre európske záležitosti NR SR.
PHOTO: archív ĽB

V Národnej rade Slovenskej republiky existuje výbor, zameraný výlučne na európske záležitosti. Vznikol na základe ústavného zákona z roku 2004 o spolupráci NRSR a vlády SR v záležitostiach Európskej únie. Na jeho čele stojí poslanec Ľuboš Blaha. V rozhovore s ním sme sa dozvedeli nielen viac o tomto výbore. Ľuboš Blaha sa dotkol aj témy postavenia Slovenska v rámci EÚ, sily národných parlamentov, či našincov, pracujúcich v zahraničí.

 

Aká je úloha Výboru pre európske záležitosti v parlamente?

Ide vlastne o iniciatívny a kontrolný orgán NR SR vo vzťahu k európskym témam. Okrem iného prerokúva návrhy zákonov, ktoré súvisia s členstvom Slovenskej republiky v EÚ, návrhy právnych aktov EÚ, tiež návrhy legislatívnych iniciatív EÚ a posudzuje ich súlad so zásadou subsidiarity (základná zásada pre fungovanie EÚ, resp. pre rozhodovanie o európskych záležitostiach. Určuje, kedy je EÚ kompetentná vydávať a podľa nej sa má rozhodovanie a zodpovednosť pri verejných záležitostiach odohrávať na najnižľom stupni verejnej správy, teda čo najbližšie k občanom, pozn. red.) Ak výbor dospeje k tomu, že bola táto zásada porušená, a teda EÚ chce riešiť vec, ktorá by sa dala efektívnejšie vyriešiť na národnej úrovni, potom môže v spolupráci s ďalšími národnými parlamentmi vystaviť EÚ tzv. žltú kartu a skomplikovať, či zastaviť proces prijímania európskej legislatívy v danej oblasti.

Čo rieši tento výbor najčastejšie?

Najčastejším predmetom rokovania výboru je udeľovanie mandátu našim ministrom, ktorí idú na Radu Európskej únie, kde sa spolurozhoduje o európskej legislatíve. Pravidelne si na výbor voláme najmä ministra zahraničných vecí, ministra financií, podpredsedu vlády pre investície, ale aj ministra práce, či školstva. Pred každou Európskou radou (tzv. summity) na výbor prichádza aj predseda vlády, ktorému výbor musí schváliť mandát na summit. Vtedy býva o rokovanie výboru najväčší verejný záujem. Politicky sú mimoriadne zaujímavé aj “grilovania” eurokomisárov, ktorých účasť si výbor môže vyžiadať, raz ročne takto na výbor chodí podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič predkladať plán činnosti komisie na daný rok. Už tento štvrtok nás čaká práve takéto rokovanie. Výbor pre európske záležitosti má aj relatívne významné miesto v zahraničnej politike národnej rady. Zúčastňuje sa na medziparlamentnej spolupráci vo formáte s názvom COSAC, ktorý združuje národné parlamenty a Európsky parlament, aby rokovali o dôležitých otázkach EÚ. Zároveň sa zástupcovia výboru zúčastňujú novších formátov, na ktorých sa diskutuje o ekonomickej či bezpečnostnej politike EÚ.

Viac..  Europoslankyňa Smolková: Bulharsko a Rumunsko patria do Schengenu

Bolo teda zrejme potrebné, aby u nás takýto výbor vznikol…

Legislatíva Európskej únie má na našich občanov hlboký dosah. Úlohou Výboru pre európske záležitosti je najmä posilnenie demokratickej legitimity pri prijímaní európskej legislatívy prostredníctvom kontroly stanovísk Slovenskej republiky k jednotlivým legislatívnym návrhom EÚ. Treba si uvedomiť, že Európska únia vznikala ako medzivládna inštitúcia, a preto sa rozhodovacie procesy naformátovali podľa klasickej diplomacie – za zatvorenými dverami, bez účasti verejnosti a bez demokratickej kontroly. Inými slovami: ponad hlavy občanov. Čím viac právomocí ale EÚ získavala, tým rástol aj tlak na odstránenie tohto demokratického deficitu. Rástli kompetencie nadnárodných, priamo volených inštitúcií, najmä Európskeho parlamentu a tiež kontrola zo strany národných, priamo volených parlamentov. Podstata je v tom, aby rozhodnutia EÚ nešli ponad hlavy občanov a aby ich zástupcovia mali možnosť strážiť legislatívu EÚ, ako aj svoje vlády, ktoré o nej spolurozhodujú. Význam výboru rastie v priamej úmere k tomu, ako sa Európa viac integruje. Za ostatné roky sme zažili množstvo prelomových rozhodnutí a EÚ získala výrazné právomoci nad našimi rozpočtami, ekonomickou politikou či inými oblasťami. Tento proces zrejme bude pokračovať, do budúcnosti sa hovorí už aj o Spojených štátoch európskych. Ak má byť tento integračný proces demokratický, národné parlamenty musia byť primerane zapojené do rozhodovania a kontroly.

Kto okrem vás stojí na čele Výboru?

Vedenie tvoria okrem mňa ako predsedu (SMER-SD) aj dvaja podpredsedovia, Andrej Kolesík za SMER-SD a Ivan Štefanec z SDKÚ-DS za opozíciu. Spolupráca na úrovni vedenia je veľmi korektná, treba si uvedomiť, že naprieč politickým spektrom existuje v európskych otázkach konsenzus v tom, že EÚ ako Slovensko bytostne potrebujeme. Okrem zopár populistov tento konsenzus rešpektujú všetci.

Ako často sa stretávate? 

O nin

Odporúčame pozrieť

Sulik

Richard Sulík: Fico preplatil Jaguar, teraz pustí doňho pracovať cudzincov

Strana Sloboda a Solidarita berie na vedomie volanie automobiliek po otvorení slovenského pracovného trhu pre …