Nová štúdia EÚ dokázala, že migranti dostávajú neadekvátnu prácu k ich vzdelaniu

práca
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Občania EÚ chodia do iných krajín EÚ najmä kvôli pracovným príležitostiam, sú v priemere mladší a s väčšou pravdepodobnosťou pracujú. Potvrdila to nová nezávislá štúdia o vplyve práva na voľný pohyb osôb v rámci EÚ. Štúdia sa zameriava na šesť európskych miest vybraných pre nadnárodné zloženie ich obyvateľov: Barcelonu, Dublin, Hamburg, Lille, Prahu a Turín.

Ukazuje, že v prípade všetkých šiestich miest mal prílev mladých občanov EÚ v produktívnom veku pozitívny hospodársky vplyv. Napríklad z miestneho hodnotenia v Turíne vyplýva, že daňové príjmy od cudzincov priniesli vnútroštátnym verejným financiám spolu čistý zisk 1,5 miliardy EUR Zo štúdie tiež vyplýva, že noví pracovníci pomohli vyplniť medzery na miestnom trhu práce, prispeli k rastu nových odvetví a pomohli vekovo vyvážiť starnúce obyvateľstvo. V rámci štúdie sa zistilo, že migrujúci občania majú často vzhľadom na pracovné miesta, ktoré obsadzujú, príliš vysokú kvalifikáciu, zarábajú menej a nie vždy majú rovnaký prístup k bývaniu a vzdelaniu.

Voľný pohyb je prínosom pre Európu, jej občanov a ekonomiky. V niektorých mestách sa skutočne môžu objaviť výzvy, ktoré je potrebné riešiť. Bolo by však nesprávne spochybňovať právo na voľný pohyb. Myslím, že na to, aby sme z výziev urobili príležitosti, musíme spolupracovať – na európskej, národnej aj miestnej úrovni. Tieto príklady z Barcelony, Dublinu, Hamburgu, Lille, Prahy a Turína ukazujú, že to je možné uskutočniť, uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo vo svojom príhovore na konferencii starostov o voľnom pohybe.

Hlavné zistenia štúdie

  • občania EÚ migrujú najmä kvôli pracovným príležitostiam a sú v priemere mladší a ekonomicky činnejší ako miestne obyvateľstvo v skúmaných mestách (pozri prílohu 4),
  • prílev mladších občanov EÚ v produktívnom veku vo vybraných mestách prispieva k riešeniu demografických výziev súvisiacich so starnutím obyvateľstva a zmenšujúcim sa počtom pracovných síl,
  • títo ľudia takisto pomáhajú vyplniť medzery na trhu práce, a to tak, že buď obsadzujú najmä nízkokvalifikované pracovné miesta (v Turíne a v Hamburgu), prispievajú k rastu nových odvetví (napríklad IKT v Dubline), alebo pomáhajú vytvárať nové podnikateľské zámery (ako v Turíne a v Hamburgu).
Viac..  Univerzitná nemocnica Bratislava môže čerpať eurofondy v hodnote až 18,5 mil. eur

V štúdii sa tiež uvádzajú tieto výzvy:

  • migrujúci občania majú príliš vysokú kvalifikáciu s väčšou pravdepodobnosťou ako miestni obyvatelia (obsadzujú pracovné miesta pod ich kvalifikačnou úrovňou), čo by mohlo predstavovať plytvanie zručnosťami a zníženie potenciálnych výhod mobility v rámci EÚ,
  • v niektorých prípadoch sa objavili mzdové rozdiely medzi miestnymi obyvateľmi a migrujúcimi občanmi EÚ (ktorí často zarábajú menej), hoci dôkazy sú dosť obmedzené,
  • migrujúci občania nemajú vždy rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o bývanie a začlenenie detí do škôl, a to napriek tomu, že pracujú a platia dane.

Úspech integračných programov v šiestich mestách dokazuje aj skutočnosť, že postoj k mobilite sa postupne zlepšuje. Všetky skúmané mestá podporujú inkluzívne prostredie a otvorenú kultúru voči mobilite, a to prostredníctvom politiky dostupnosti informácií (napríklad služby jednotného kontaktného miesta), podpory jazykového vzdelávania, medzikultúrneho dialógu a interakcie medzi občanmi.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

67 percent Slovákov si myslí, že najväčšiu podporu z Plánu obnovy pre Európu by malo dostať zdravie

Najväčšiu podporu z Plánu obnovy pre Európu, čiže NextGenerationEU, by mali dostať oblasti zamerané na …

Consent choices