EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ĽUDIA / Neuveriteľných 75 miliónov ľudí sa každý rok stane obeťou trestnej činnosti v EÚ

Neuveriteľných 75 miliónov ľudí sa každý rok stane obeťou trestnej činnosti v EÚ

polícia
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Dnes je Európsky deň obetí trestných činov. Európska komisia podniká kroky, aby obete trestných činov mohli v praxi uplatňovať svoje práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ. Významným medzníkom bolo prijatie nových pravidiel minimálnych práv obetí v EÚ 25. októbra 2012. Tento právny predpis zaručuje obetiam minimálne práva v rámci celej EÚ vrátane náležitej podpory, informácií a ochrany.

Členské štáty EÚ majú do 16. novembra 2015 transponovať európske ustanovenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, v čom im pomôžu usmernenia, ktoré dnes na tejto účel vydala Komisia. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť pripravilo tieto usmernenia spolu s organizáciami na pomoc obetiam a s vnútroštátnymi orgánmi. Ich úlohou je objasniť ustanovenia smernice o právach obetí a previesť tak práva, ktoré stanovuje, do praxe v celej EÚ.

Smernica o právach obetí je významným európskym právnym predpisom a jedným z tých, na ktoré môže byť Únia najviac hrdá,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Pri príležitosti Európskeho dňa obetí trestných činov poslala podpredsedníčka Redingová aj list ministrom štátov, v ktorom zdôrazňuje dôležitosť včasnej transpozície európskych pravidiel: Smernica EÚ o právach obetí by nemala zostať len kusom papiera: opatrenie prijaté na úrovni EÚ by sa malo preniesť do vnútroštátnych právnych predpisov, aby bolo funkčné a plne k dispozícii obetiam do uplynutia lehoty transpozície, t. j. najneskôr do 16. novembra 2015, uviedla podpredsedníčka Komisie vo svojom liste.

Viac..  Čo nepredajú, dostane charita. Dobrý skutok nariaďuje zákon

Usmernenia, ktoré boli vydané, – a o ktorých informovala podpredsedníčka Komisie Redingová ministrov štátov vo svojom liste – zahŕňajú objasnenia, čo jednotlivé práva v praxi znamenajú. Napríklad, právo na informácie znamená, že obetiam by mali byť poskytnuté informácie o ich právach pri prvom kontakte s políciou alebo súdom. Členské štáty by teda mali zaistiť, aby polícia, prokuratúra, justícia, sociálne služby a podporné služby úzko spolupracovali v snahe zaistiť obetiam prísun aktuálnych informácií, napríklad o používaní elektronických systémov.

Príklady toho, ako smernica zlepší situáciu obetí trestnej činnosti:

Valérie počas dovolenky v členskom štáte napadli a okradli. Na policajnej stanici ju informujú o právach v jej jazyku a zabezpečia tlmočníka, aby mohla svoje vyhlásenie urobiť vo svojom materinskom jazyku. Dostane spísané a preložené potvrdenie o svojej sťažnosti a informácie o ďalšom postupe. Odkážu ju tiež na organizáciu na pomoc obetiam. Po návrate do svojej krajiny ju orgány v členskom štáte, v ktorom bola napadnutá, aj naďalej informujú o všetkých fázach trestného stíhania. Valérie svedčí na súde a páchateľ je odsúdený. Od konca roku 2015 budú tieto ochranné postupy uplatňované v celej EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Miroslav MIKOLASIK

Europoslanec Mikolášik: Sloboda vierovyznania nie je nadštandard, za ktorý si treba priplácať

„Vládna moc akoby si pomýlila kalendár a namiesto toho na rok 2018 vytiahla nejaký spred roku …