Brusel podporuje migráciu aj mimo EÚ, dáva na to stovky miliónov EUR

emigrant
Emigrant z Bangladéša. PHOTO: Flickr.

Aký pokrok sa dosiahol v oblasti lepšieho riadenia migračných tokov a presadzovania mobility v bezpečnom prostredí? Správa, ktorú prijala Komisia, sa zaoberá najdôležitejšími smermi vývoja vonkajšej migračnej politiky EÚ v rokoch 2012 a 2013. V správe sa uvádza, že za dva roky od zavedenia obnoveného globálneho prístupu k migrácii a mobilite (GPMM) sa síce dosiahli významné úspechy v oblasti posilnenia dialógu a spolupráce, no na to, aby sa dosiahol ďalší pokrok, je potrebné urobiť ešte viac.

Úsilie zamerané na riešenie problému narastajúcej medzinárodnej mobility musí byť v súlade s potrebami a prioritami všetkých zainteresovaných strán. Na to je potrebné lepšie využívanie dostupných nástrojov, akými sú partnerstvá v oblasti mobility a spoločné vízové pravidlá. Takisto je potrebné posilniť účasť členských štátov EÚ na vykonávaní politík EÚ tam, kde je to možné.

„Dobre riadená migrácia môže byť skutočným prínosom pre všetky zainteresované strany: tak migrantov, ako aj jednotlivé krajiny. Náš úspech vo veľkej miere závisí od vzájomného dialógu a spolupráce s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, a s medzinárodnými organizáciami. Partnerstvá v oblasti mobility, zjednodušenie vízového režimu spolu s readmisnými dohodami a spoločné vízové pravidlá zostávajú aj naďalej dôležitými nástrojmi politiky. Mali by sme sa však ešte viac snažiť zabezpečiť hospodársky rast a konkurencieschopnosť a spolu s nečlenskými štátmi by sme mali riešiť negatívne vplyvy migrácie, akými sú obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo migrantov,” uviedla komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Partnerstvá v oblasti mobility sa ukázali ako veľmi užitočné nástroje na vzájomne prospešné riešenie problémov spojených s migráciou a azylom. Tieto partnerstvá stanovujú súbor politických cieľov a poskytujú štruktúru pre rokovania a spoluprácu. Doposiaľ sa uzatvorili partnerstvá v oblasti mobility so šiestimi krajinami: Moldavskom (2008), Kapverdami (2008), Gruzínskom (2009), Arménskom (2011), Marokom (2013) a Azerbajdžanom (2013). Prebehli tiež rokovania o partnerstve v oblasti mobility s Tuniskom (november 2013) a čoskoro sa očakáva jeho podpísanie. V decembri 2013 sa navyše začali rokovania s Jordánskom.

Viac..  L. Ď. Nicholsonová: Otvorený list ministrovi zdravotníctva a riaditeľovi VšZP v prípade liečby 19-mesačného dievčatka

V období rokov 2012 – 2013 Komisia celkovo podporila viac než 90 projektov súvisiacich s migráciou, v rámci ktorých prerozdelila vyše 200 miliónov EUR vo všetkých rozvojových regiónoch sveta. Členské štáty EÚ okrem toho investovali ďalšie finančné prostriedky do vykonávania GPMM.

Mal by sa tiež dosiahnuť pokrok v oblasti ochrany utečencov a ľudských práv. Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) by napríklad mohol zohrávať dôležitejšiu úlohu pri zvyšovaní azylových a prijímacích kapacít v nečlenských štátoch, a to aj v rámci partnerstiev v oblasti mobility. Existuje taktiež priestor na zefektívnenie využívania regionálnych programov ochrany, najmä prostredníctvom dlhodobejšej účasti a financovania.

Lepšia koordinácia činností spojených s presídľovaním na úrovni EÚ a medzi členskými štátmi by umožnila účinnejšie a rýchlejšie reagovať na krízové situácie. V rámci nového Fondu pre azyl a migráciu (2014 – 2020) by tiež malo byť k dispozícii viac finančných prostriedkov, ktoré by sa použili na podporu viacerých projektov presídľovania a humanitárneho prijímania.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Šancu na zastavenie Ruska dáva v tejto chvíli len vyzbrojovanie Ukrajiny

Oleksij Danilov, tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny hovorí o prípravách Ruska na maximálnu …

Consent choices