Európa najväčšou turistickou destináciou, ročne sa ňou premelie 534 miliónov turistov

turisti
Turisti pod Eiffelovou vežou, Paríž.
PHOTO: Flickr.

S počtom 534 miliónov turistov (52 % turistických návštev vo svete) a príjmami vo výške 356 miliárd EUR v roku 2012 je Európa najviac navštevovanou turistickou destináciou v celosvetovom meradle.

Cestovný ruch v pobrežných a morských oblastiach zahŕňa plážové aktivity (napr. relax na pláži, plávanie a surfovanie) a vodné aktivity (napr. plavby na výletných lodiach, jachting a námorné športy), ako aj služby na pevnine, ako sú hotely, výrobcovia zariadení a charterové podniky.

Prímorský cestovný ruch, ktorý zamestnáva takmer 3,2 milióna ľudí, nie je iba najväčším pododvetvím cestovného ruchu, ale aj hospodárskym pilierom mnohých pobrežných regiónov a ostrovov v Európe. Nedostatočné financovanie, spolupráca a zručnosti však spôsobujú, že sa jeho potenciál zatiaľ nevyužíva v plnej miere.

EÚ vo svojej Stratégii modrého rastu označila pobrežný a námorný cestovný ruch za odvetvie s vysokým potenciálom pre tvorbu rastu a pracovných miest a navrhla opatrenia, ktoré majú pomôcť pobrežným regiónom naplniť ich potenciál a súčasne zabezpečiť ich dlhodobý udržateľný rozvoj.

Navrhované opatrenia zahŕňajú:

  • užšiu spoluprácu a partnerstvá medzi všetkými zainteresovanými stranami (prístavmi, prevádzkovateľmi výletných lodí, verejnými orgánmi atď.) v celej EÚ,
  • väčšiu podporu pre MSP vrátane: online príručky o možnostiach financovania, podporných kampaní a systémov riadenia,
  • podporu ekologického cestovného ruchu a výskumu zameraného na inovačné stratégie cestovného ruchu v oblasti rozvoja ostrovov a malých prístavov.
Viac..  Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok intervenoval proti rozhodnutiu nemeckej vlády vyžadovať od slovenských vodičov nákladnej dopravy testy pri vstupe do Nemecka

EÚ dúfa, že stratégia doplní existujúce iniciatívy členských štátov, regiónov a ďalších zainteresovaných strán. Takisto verí, že otázky prímorského cestovného ruchu sa začlenia do existujúcich programov a politík.

Vedúcim predstaviteľom odvetvia a ďalším zainteresovaným stranám je určená výzva, aby vytvorili nové obchodné modely, ako aj nové a inovačné výrobky. Jej cieľom je zvýšiť rastový potenciál tohto odvetvia a obmedziť vplyv činností súvisiacich s cestovným ruchom na životné prostredie.

Grécke predsedníctvo organizuje 10. marca v Aténach konferenciu, na ktorej sa stretnú všetci hlavní aktéri v odvetví cestovného ruchu, aby prerokovali túto stratégiu. V nasledujúcich mesiacoch sa budú realizovať konkrétne opatrenia.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

elektrina

Komisia povolila Slovensku viac ako miliardovú podporu na kombinovanú výrobu elektriny a tepla

Európska komisia schválila, v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, plány Slovenskej republiky podporiť …