Parlament zamietol kontroverzné nariadenie o osivách

osivá
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Parlament zamietol kontroverzný návrh z dielne Európskej komisie, známy ako nariadenie o osivách, ktorý upravuje produkciu a ponuku rastlinného rozmnožovacieho materiálu v EÚ. Navrhovaná úprava by podľa poslancov priznala Komisii neúmerné kompetencie, členské štáty by však ponechala bez možnosti prispôsobiť si nové pravidlá svojim potrebám. Nakoľko Komisia po hlasovaní odmietla svoj návrh stiahnuť a prepracovať, Parlament uzavrel prvé čítanie a zaslal návrh na posúdenie členským štátom.

Proti návrhu Európskej komisie hlasovalo 650 zákonodarcov, podporu mu vyjadrilo 15 poslancov.

“Dnešné hlasovanie ukazuje hĺbku nespokojnosti poslancov s návrhom Komisie, ktorý nedokázal naplniť svoje základné ciele – zjednodušenie pravidiel a podpora inovácií. Návrh vyvolal medzi poslancami mnoho obáv, napríklad v súvislosti so zlúčením dvanástich smerníc do jediného priamo aplikovateľného nariadenia, ktoré by obralo členské štáty o možnosť prispôsobiť si nové pravidlá svojim potrebám,” uviedol predseda výboru EP pre poľnohospodárstvo Paolo De Castro (S&D, IT).

Nakoľko Komisia odmietla po zamietavom stanovisku Parlamentu stiahnuť svoj legislatívny návrh, poslanci ukončili proces prvého čítania a zaslali svoje stanovisko Rade (ministri členských štátov).

“Komisii sa nepodarilo rozptýliť obavy občanov aj malých poľnohospodárov z negatívnych dopadov tohto návrhu na agrosektor. Návrh by negatívne zasiahol najmä tých, ktorí sa snažia dopestovať kvalitné a zdravé potraviny a zároveň im záleží na biodiverzite a ochrane životného prostredia v Európe,” uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Pokiaľ Rada podporí Parlament a návrh Komisie zamietne, legislatívny proces bude ukončený. Rada však môže návrh Komisie pozmeniť. V takom prípade by Parlament mohol odmietnuť pozmeňovacie návrhy Rady – a nadobro tak zamietnuť legislatívny návrh – alebo začať rokovať s predstaviteľmi Rady o konečnom znení nového nariadenia o osivách.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

bicykel

L. Ď. Nicholsonová: Už dva rezorty podporujú zvýšenie bezpečnosti cyklistov na slovenských cestách

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa v pondelok spolu s predsedom petičného výboru Denisom Vojtičkom a …