M. Flašíková Beňová: Ľudia by mali byť pri kúpe dovolenky lepšie chránení

dovolenka
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Cestovný ruch zohráva v Európskej únii (EÚ) kľúčovú úlohu z hľadiska podpory hospodárskeho rastu, ako aj zvyšovania zamestnanosti. Ľudia, ktorí nakupovali služby v oblasti cestovného ruchu cez internet, sa napriek tomu mnoho krát stretli s nepríjemnosťami či už v prípade reklamácií alebo neodôvodeného dodatočného navýšenia ceny. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili počas prebiehajúceho plenárneho zasadnutia zmenu smernice týkajúcu sa cestovných a dovolenkových služieb. Prináša lepšiu ochranu a garancie pre spotrebiteľa predovšetkým pri nákupe dovolenky cez internet.

Trh cestovného ruchu je neustále v pohybe a automaticky tak prináša nové podnikateľské nápady. „Pôvodná smernica bola z roku 1990, jej revízia tak len prirodzene reaguje na súčasné trendy,“ priblížila poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. V snahe budovať jednotný európsky trh by mali cestujúci požívať rovnakú ochranu a to nezávisle od toho, z ktorého členského štátu pochádzajú. „Cieľom harmonizácie je jednoznačne pozdvihnutie takejto ochrany a nie jej znižovanie,“ uviedla europoslankyňa.

Cestujúci budú mať podľa nej právo za každých okolností odstúpiť od zmluvy pred začatím dovolenky za primerané storno poplatky. „Tie nebudú môcť byť neúmerne vysoké. V prípadoch, keď je cesta ohrozená mimoriadnymi udalosťami, ako napríklad prírodná katastrofa alebo hrozba vojnového konfliktu, budú mať cestujúci právo ukončiť zmluvu bez akejkoľvek náhrady,“ poznamenala poslankyňa s tým, že to neplatí ak takéto ohrozenie existovalo pred samotnou rezerváciou a kupujúci bol o ňom upovedomený.

Viac..  Eugen Jurzyca o Afganistane: Migračná vlna do EÚ sa nedá porovnať s tou v roku 2015, vieme že tí ľudia sú strašne prenasledovaní

Cestujúci budú lepšie chránení aj voči platobnej neschopnosti organizátora dovolenky. „Tu ide o komplexnú ochranu. Znamená to vrátenie peňazí, spolu s kompenzáciou, či zabezpečením návratu domov v prípade, že predajca alebo organizátor dovolenky v jej priebehu skrachuje,“ vysvetlila poslankyňa a dodala, že obmedzené bude aj prípadné dodatočné zvyšovanie ceny zájazdu. „Nebude môcť prekročiť 8 percent pôvodnej ceny,“ uzavrela europoslankyňa.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Novinárov nemožno trestať za ich prácu

Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) je sloboda …