Domov / ZDRAVIE / Elektronické zdravotníctvo v EÚ je stále iba v plienkach. Na eHealth si lekári stále zvykajú

Elektronické zdravotníctvo v EÚ je stále iba v plienkach. Na eHealth si lekári stále zvykajú

ehealth
PHOTO: Flickr.

Len 9 % nemocníc ponúka pacientom možnosť monitorovania ich zdravia na diaľku, čím by sa znížila potreba pobytu v nemocnici, a tým by sa zvýšila bezpečnosť nezávislého života. Menej ako 10 % všeobecných lekárov vykonáva online konzultácie s pacientmi a menej ako 16 % vykonáva online konzultácie s inými zdravotníckymi odborníkmi.

„Európa čelí v dôsledku starnutia obyvateľstva nedostatkom v oblasti zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom čo najlepšieho využívania digitálnych technológií môžeme znížiť náklady, znovu zlepšiť pozíciu pacientov, zefektívniť zdravotnú starostlivosť a pomôcť európskym občanom, aby zohrávali aktívnu úlohu v spoločnosti dlhšie. Musíme držať krok s vývojom v spoločnosti“, vyjadrila sa Neelie Kroesová.

Podľa dvoch prieskumov v nemocniciach s akútnou starostlivosťou (nemocnice určené na krátkodobé zdravotné alebo chirurgické ošetrenie a starostlivosť) a medzi všeobecnými lekármi v Európe sa eHealth začína používať intenzívnejšie: v roku 2013 použilo nástroje eHealth 60 % všeobecných lekárov, čo predstavuje od roku 2007 nárast vo výške 50 %. Je však potrebné urobiť oveľa viac.

Hlavné zistenia prieskumov:

Krajinami najviac využívajúcimi elektronické zdravotníctvo (#eHealth uptake ) v nemocniciach sú Dánsko (66 %), Estónsko (63 %), Švédsko a Fínsko (v oboch krajinách po 62 %). Úplné profily krajín nájdete tu

Služby eHealth sa ešte vždy v prevažnej miere používajú na tradičné zaznamenávanie a podávanie správ, a nie na klinické účely, ako sú konzultácie online (iba 10 % všeobecných lekárov vykonáva konzultácie online).

Pokiaľ ide o digitalizáciu zdravotných záznamov pacientov, najlepšie výsledky má Holandsko s 83,2 % digitalizácie; na druhom mieste je Dánsko (80,6 %), a na treťom mieste sa umiestnilo Spojené kráľovstvo (80,5 %).

Iba 9 % nemocníc v Európe však pacientom umožňuje online prístup k svojim vlastným zdravotným záznamom, a väčšina z nich prístup umožňuje iba čiastočne;

Pri zavádzaní elektronického zdravotníctva nemocnice a všeobecní lekári narážajú na mnoho prekážok, a to od nedostatku interoperability až po nedostatky v rámci regulačného rámca a zdrojov.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová: „Je potrebné, aby sme čo najskôr zmenili spôsob zmýšľania v odvetví zdravotnej starostlivosti. To, že šesť z desiatich všeobecných lekárov používa nástroje eHealth, znamená, že lekári s eHealth začínajú pracovať. Ale je čas, aby sa veci rozbehli! A skutočnosť, že iba 9 % nemocníc pacientom umožňuje online prístup k svojim vlastným zdravotným záznamom? To hádam nie! Želám si, aby vlády, inovátori v oblasti najmodernejších technológií, poisťovne, farmaceutické spoločnosti a nemocnice spojili svoje sily a vytvorili inovačný a nákladovo efektívny systém zdravotnej starostlivosti s väčšou kontrolou a transparentnosťou pre pacienta.“

Komisár pre zdravie Tonio Borg na túto tému dodal: “Na základe elektronického zdravotníctva možno dosiahnuť lepšiu starostlivosť o pacientov a vyššiu efektívnosť systémov zdravotníctva. Z prieskumov vyplýva, že niektoré členské štáty sú na popredných miestach, pokiaľ ide o používanie elektronického predpisovania liekov a elektronických záznamov, a pre ostatných môžu byť tieto štáty zdrojom inšpirácie. Spolieham sa na všetky členské štáty, že sa chopia možností, ktoré ponúka eHealth, a že budú v tejto súvislosti spolupracovať s našou sieťou EÚ v oblasti elektronického zdravotníctva.”

Prečo tak dlho čakáme?

Viac..  Smrtiaci koronavírus si vyžiadal už viac ako 100 mŕtvych. Nemecko hlási prvý potvrdený prípad nákazy

Pri otázke, prečo všeobecní lekári viac nevyužívajú služby elektronického zdravotníctva, uvádzali ako dôvod nedostatočnú odmenu (79 %), nedostatočné znalosti informačných technológií (72%), nedostatok výmeny informácií medzi systémami (73 %), nedostatočný regulačný rámec v súvislosti s ochranou dôvernosti a ochranou súkromia v prípade e-mailovej komunikácie medzi lekárom a pacientom (71%).

V rámci štúdií sa meralo používanie digitálnych nástrojov a služieb v oblasti zdravia: používanie elektronických zdravotných záznamov a prístup k nim, diaľkové služby v oblasti zdravia, výmena skúseností medzi odborníkmi atď. Tieto služby, ak sú plne realizované, poskytujú pacientom viac informácií a viac ich zapájajú do starostlivosti o svoje zdravie, poskytujú im lepší prístup k zdravotnému poradenstvu a liečbe a môžu systémy zdravotníctva zefektívniť.

Medzi nástroje eHealth patria a) elektronické zdravotné záznamy, b) výmena informácií o zdravotnom stave, c) diaľkové služby v oblasti zdravia a d) osobné zdravotné záznamy).

Výmena zdravotných informácií:

48 % nemocníc EÚ sa delí o niektoré zdravotnícke informácie s externými všeobecnými lekármi elektronicky a 70 % nemocníc EÚ sa o ne delí s externými poskytovateľmi starostlivosti. Najlepšie výsledky má Dánsko, Estónsko, Luxembursko, Holandsko a Švédsko (100 % akútnych nemocníc v týchto krajinách poskytuje istú mieru výmeny zdravotných informácií).

Všeobecní lekári iba v obmedzenej miere využívajú elektronické predpisovanie liekov (32 %) a e-mailovú komunikáciu s pacientmi (35 %). Tromi krajinami, ktoré majú najlepšie výsledky v súvislosti s elektronickým predpisovaním liekov, sú Estónsko (100 %), Chorvátsko (99 %) a Švédsko (97 %), zatiaľ čo elektronická pošta sa najčastejšie používa v Dánsku (100 %), Estónsku (70 %) a Taliansku (62 %).

Menej ako 8 % nemocníc EÚ sa elektronicky delí o zdravotnícke informácie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti so sídlom v iných členských štátoch EÚ.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Frakcia ľudovcov sa po brexite posilní

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EĽS) Ivan Štefanec (KDH) víta príchod …