Reforma dôchodkových fondov v EÚ: Brusel chce, aby sa investovali aj do hospodárstva

Európska komisia
Európska komisia. PHOTO: Flickr.

V rámci Stratégie Európa 2020Klimaticko-energetického balíka 2030 budú potrebné dlhodobé investície v oblasti infraštruktúry, nových technológií a inovácií, výskumu a vývoja a ľudského kapitálu. Investičné potreby do sietí infraštruktúry v doprave, energetike a telekomunikáciách sa odhadujú na 1 bilión EUR. Takéto závery konštatovala Európska komisia(EK) v Pláne na uspokojovanie potrieb európskeho hospodárstva.

Zelená kniha o dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva z marca 2013 priniesla odpovede zo všetkých odvetví hospodárstva a poukázala na nové možnosti osobitných opatrení. Súčasťou prijatého súboru je aj legislatívny návrh v oblasti nových pravidiel pre zamestnanecké dôchodkové fondy a oznámenie o kolektívnom financovaní.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil:“ Európa potrebuje zvýšiť konkurencieschopnosť a vytvárať pracovné miesta inteligentným a udržateľným spôsobom. Náš finančný systém musí znova získať a zvýšiť svoju schopnosť financovať reálnu ekonomiku. Týka sa to bánk aj investorov, ako sú poisťovne a dôchodkové fondy. Avšak v Európe potrebujeme zlepšiť aj dostupnosť financovania malých a stredných podnikov, ktoré tvoria chrbticu európskeho hospodárstva.”

Dôchodkové fondy by sa mali podieľať aj na investíciách v hospodárstve

Ako sa ďalej v Pláne EK uvádza, v oblasti dôchodkového zabezpečenia čelia všetky európske spoločnosti problému starnúceho obyvateľstva a dlhodobých investícií zameraných na vytváranie rastu. „Zamestnanecké dôchodkové fondy spravujú aktíva vo výške viac ako 2,5 bilióna EUR a 75 miliónov Európanov je od nich vo veľkej miere závislých, pokiaľ ide o ich dôchodkové zabezpečenie. Predstavený legislatívny návrh zlepší správu a transparentnosť takýchto fondov v Európe, zvýši sa finančná stabilita, ako aj podporí cezhraničná činnosť, pričom sa budú ďalej rozvíjať zamestnanecké dôchodkové fondy ako hlavní dlhodobí investori“, dodáva Barnier.

Viac..  Väčšina občanov únie chce, aby kryptomeny regulovali ich národné vlády

Ambiciózne plány a uvoľnenie týchto dodatočných zdrojov  majú podľa vyjadrenia podpredsedu EK pre priemysel a podnikanie Antonia Tajani podporiť EÚ v raste jej jednotného trhu a vytvoriť lepšie podmienky pre konkurencieschopnosť všetkých krajín Únie.

Oznámenie o dlhodobom financovaní predstavuje súbor konkrétnych opatrení, ktoré Komisia prijme na zlepšenie dlhodobého financovania európskeho hospodárstva. Sú to, návrh na revíziu predpisov v oblasti zamestnaneckých dôchodkových fondov s cieľom podporiť ďalší rozvoj dôležitého typu dlhodobého investora v EÚ a oznámenie o kolektívnom financovaní s cieľom poskytnúť malým a stredným podnikom možnosti alternatívneho financovania.

O tkl

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …