Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

Zasadá Európsky parlament, pomôcť chce aj Ukrajine. Pozrite sa, čo všetko má na pláne

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

Zrušenie ciel na dovoz tovarov z Ukrajiny

Parlament bude v stredu hlasovať o návrhu na zrušenie ciel zo strany EÚ na dovoz tovarov z Ukrajiny s cieľom posilniť jej upadajúce hospodárstvo.

Obmedzenie poplatkov za platbu kartou a záruky pri online transakciách

Poplatky, ktoré banky účtujú malopredajcom za spracovanie platieb zákazníkov, by mali byť v budúcnosti obmedzené. Vyplýva to z navrhovaného nariadenia, o ktorom bude vo štvrtok hlasovať Parlament. V ten istý deň budú poslanci rozhodovať aj o opatreniach, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť platieb cez internet. Európska komisia uvádza, že bankové poplatky za spracovanie platieb stoja predajcov každoročne viac ako 10 miliárd eur.

Webová neutralita a koniec roamingových poplatkov

Parlament bude vo štvrtok hlasovať o nariadení, ktoré znemožní poskytovateľom internetového pripojenia zablokovať alebo spomaliť webové služby poskytované ich konkurenciou. Poslanci tiež budú hlasovať o zrušení roamingových poplatkov v rámci EÚ od 15. decembra 2015.

Posilnenie finančnej stability reformou audítorských služieb v EÚ

Poslanci budú v stredu hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorého cieľom je otvorenie trhu EÚ s audítorskými službami firmám mimo dominantnej veľkej štvorky. Nové pravidlá, na ktorých sa už poslanci dohodli s ministrami členských štátov, si tiež kladú za cieľ odstránenie nedostatkov auditov odhalených finančnou krízou.

Zachovanie dôchodkových práv pri presťahovaní sa v rámci EÚ

Občania EÚ, ktorí sa presťahujú do iného členského štátu, si budú môcť ponechať svoje doplnkové dôchodkové práva. Vyplýva to z navrhovanej legislatívy, o ktorej budú poslanci hlasovať vo štvrtok. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na pracovníkov v EÚ, ktorí sa presťahujú v rámci Únie, a na naliehanie Parlamentu aj na cezhraničných pracovníkov. Predkladaný text smernice je výsledkom dohody poslancov s členskými štátmi.

Magnitského zoznam: Poslanci budú žiadať sankcie voči 32 ruským úradníkom

Parlament bude v stredu hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré požaduje zavedenie sankcií voči 32 ruským úradníkom zodpovedným za smrť ruského právnika Sergeja Magnitského, za krytie trestného činu a za pretrvávajúce prenasledovanie jeho rodiny. Text uznesenia vypracoval výbor EP pre zahraničné veci.

Rusko, Ukrajina a Irán témou rozpravy s Catherine Ashton

Reakcia EÚ na kroky Ruska na Kryme, pomoc Ukrajine a budúca stratégia Únie voči Iránu v čase prebiehajúcich rozhovorov o iránskom jadrovom programe, budú hlavnými témami stredajšej rozpravy s vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci Catherine Ashton. Pôjde o poslednú plenárnu diskusiu poslancov s vysokou predstaviteľkou pred májovými voľbami do EP.

Viac..  Predstavitelia EK vyzývajú Česko na kontrolu stretu záujmov, hrozia pozastavením eurofondov

Dočasné výnimky z emisných povolení pre diaľkové lety

Parlament bude vo štvrtok hlasovať o neformálnej dohode s Radou týkajúcej sa povolení na letecké emisie skleníkových plynov. Podľa dohody, s ktorou už vyjadrili nesúhlas poslanci výboru EP pre životné prostredie, by sa do roku 2017 systém obchodovania s emisiami (ETS) vzťahoval iba na lety v rámci EÚ, lety do a z územia tretích krajín by boli zo systému vyňaté. Členské štáty by tiež podľa nových pravidiel mali informovať o spôsobe využívania príjmov z obchodovania s emisnými povoleniami.

Bezpečnosť zdravotníckych pomôcok: Posilnenie kontrol a sledovateľnosti

Monitoring zdravotníckych pomôcok, akými sú prsné a bedrové implantáty, by mal byť posilnený a certifikačné postupy sprísnené. Cieľom novelizovanej legislatívy, o ktorej budú poslanci hlasovať v stredu, je zabezpečiť plný súlad pomôcok s bezpečnostnými štandardmi a zvýšiť ich sledovateľnosť. Parlament bude hlasovať aj o sprísnení pravidiel ohľadom informovaného súhlasu a etických princípov pri použití diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.

Obmedzenie škodlivého hluku z dopravy

Parlament bude v stredu hlasovať o sprísnení hlukových limitov pre automobily za účelom ochrany verejného zdravia. Poslancom sa v texte nariadenia, na ktorom sa už Parlament dohodol s ministrami členských štátov, podarilo presadiť zlepšenie informovanosti potenciálnych klientov prostredníctvom označovania automobilov podľa ich hlučnosti. Hybridné a elektrické vozidlá by mali byť vybavené výstražným akustickým systémom, ktorý by chodcov varoval pred blížiacim sa automobilom.

Podrobný prehľad si môžete pozrieť aj v priloženom videu:

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …